Tilbake til ansatte

Forskning Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Forskninggruppe med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Publisert 28. Januar 2020, 18:14

Sist oppdatert 15. Januar 2021, 15:41

Den økende andelen eldre og mennesker med kroniske sykdommer krever en stadig utvikling og evaluering av helsetjenesten. Samhandlingsreformen har medført at pasienter har kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, og flere behandles i kommunehelsetjenesten. Dette stiller krav til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten og økt forskningsaktivitet på sentrale utfordringer i denne delen av helsetjenesten, spesielt når det gjelder kunnskap som fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Roller og funksjoner, tjenestebehov i et multikulturelt samfunn, sammenheng mellom nivåer og sammenheng med kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale momenter i gruppemedlemmenes forskningsinteresser. Forskningsprosjektene bidrar til at helsetjenesten studeres fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i ulike metoder og på ulike nivåer. Slik støtter gruppen en mangfoldig beskrivelse og forståelse av helsetjenesten. Utviklingen av avansert klinisk allmennsykepleie inngår i dette.

Om gruppen

Medlemmene i gruppen har klinisk erfaring som sykepleiere fra ulike deler av helsetjenesten. Gruppen består av forskere med kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ metode, samt ulike teoretiske tilnærminger til forskningsfeltet. Bredden i medlemmenes metodiske og teoretiske kompetanse anses som en av styrkene til denne forskningsgruppen.

Forskningsgruppens målsetning 2017-2020 

  • Etablere fellesprosjekter innen forskningsgruppens tematiske områder som involverer hele eller deler av gruppen
  • Knytte kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
  • Øke publiseringsfrekvens innen helsetjenesteforskning ved LDH
  • Framskaffe kunnskap innenfor fagfeltet avansert klinisk sykepleie/allmennsykepleie

Prosjekter

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.

Gruppens leder

Randi Tofthagen

Randi Tofthagen

Førsteamanuensis

Forskningsgruppens prosjekter