Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Forskninggruppe med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 21. Februar 2022, 12:57

Den økende andelen eldre og mennesker med kroniske sykdommer krever en stadig utvikling og evaluering av helsetjenesten. Samhandlingsreformen har medført at pasienter har kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, og flere behandles i kommunehelsetjenesten. Dette stiller krav til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten og økt forskningsaktivitet på sentrale utfordringer i denne delen av helsetjenesten, spesielt når det gjelder kunnskap som fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Roller og funksjoner, tjenestebehov i et multikulturelt samfunn, sammenheng mellom nivåer og sammenheng med kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale momenter i gruppemedlemmenes forskningsinteresser. Forskningsprosjektene bidrar til at helsetjenesten studeres fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i ulike metoder og på ulike nivåer. Slik støtter gruppen en mangfoldig beskrivelse og forståelse av helsetjenesten. Utviklingen av avansert klinisk allmennsykepleie inngår i dette.

Om gruppen

Medlemmene i gruppen har klinisk erfaring som sykepleiere fra ulike deler av helsetjenesten. Gruppen består av forskere med kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ metode, samt ulike teoretiske tilnærminger til forskningsfeltet. Bredden i medlemmenes metodiske og teoretiske kompetanse anses som en av styrkene til denne forskningsgruppen.

Forskningsgruppens målsetning 2021-2023

  • Utvikle ny kunnskap i sykepleie innen kommunehelsetjenesten.
  • Bidra til å øke  publiseringsfrekvensen innen helsetjenesteforskning ved LDH.
  • Knytte og vedlikeholde kontakt med nasjonale og internasjonale Samarbeidspartnere; forskere, klinikere, brukere med erfaringskompetanse, studenter og andre.
  • Delta i samfunnsdebatten med fokus på kommunehelsetjenesten.
  • Etablere et pilotprosjekt innen forskningsgruppens tematiske områder som involverer studenter fra bachelorutdanningen i sykepleie og ansatte i praksisfeltet.
  • Søke eksterne forskningsmidler.
  • Styrke og videreutvikle medlemmenes forskningskompetanse.

Prosjekter

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.

Gruppens konstituerte leder

Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent

Gruppens nestleder

Ådel Bergland

Ådel Bergland

Professor

Forskningsgruppens prosjekter