Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Forskningsgruppen har fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten. Våre forskningsområder er blant annet kompetansebygging, inkludert rolleutvikling og implementering, samt pasientforløp for pasienter med sammensatte helsebehov.

Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 1. Februar 2024, 14:46

Den økende andelen eldre og mennesker med kroniske sykdommer krever en stadig utvikling og evaluering av helsetjenesten. Samhandlingsreformen har medført at pasienter har kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, og flere behandles i kommunehelsetjenesten. Dette stiller krav til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten og økt forskningsaktivitet på sentrale utfordringer i denne delen av helsetjenesten, spesielt når det gjelder kunnskap som fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Roller og funksjoner, tjenestebehov i et multikulturelt samfunn, sammenheng mellom nivåer og sammenheng med kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale momenter i gruppemedlemmenes forskningsinteresser. Forskningsprosjektene bidrar til at helsetjenesten studeres fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i ulike metoder og på ulike nivåer. Slik støtter gruppen en mangfoldig beskrivelse og forståelse av helsetjenesten. Utviklingen av avansert klinisk allmennsykepleie inngår i dette.

Om gruppen

Medlemmene i gruppen har klinisk erfaring som sykepleiere fra ulike deler av helsetjenesten. Gruppen består av forskere med kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ metode, samt ulike teoretiske tilnærminger til forskningsfeltet. Bredden i medlemmenes metodiske og teoretiske kompetanse anses som en av styrkene til denne forskningsgruppen.

Mål

Forskningsgruppen jobber med å utvikle nye mål for perioden 2024-2028 som samsvarer med LDHs strategiske plan for perioden.

Gruppens leder

Elisabeth Østensen

Elisabeth Østensen

Programkoordinator og førsteamanuensis

Gruppens nestleder

Marianne Kumlin

Marianne Kumlin

Høgskolelektor

Gruppens medlemmer

Caroline  Farsjø Aure

Caroline Farsjø Aure

Førsteamanuensis
Ellisiv Lærum-Onsager

Ellisiv Lærum-Onsager

Førsteamanuensis
Kari-Marie (Nøste) Marceliussen

Kari-Marie (Nøste) Marceliussen

Høgskolelektor
Phuong Thai Minh Tran

Phuong Thai Minh Tran

Høgskolelektor
Rebecka Maria Norman

Rebecka Maria Norman

Førsteamanuensis
Rima Justine Rajendram

Rima Justine Rajendram

Høgskolelektor
Silje Linnerud

Silje Linnerud

Høgskolelektor
Steinar Johansen

Steinar Johansen

Høgskolelektor
Tove Karin Vassbø

Tove Karin Vassbø

Førsteamanuensis og studieleder MEVU
Anette Hestdal Loso

Anette Hestdal Loso

Høgskolelektor
Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent
Ådel Bergland

Ådel Bergland

Professor
Turid Bergljot Eskedal

Turid Bergljot Eskedal

Høgskolelektor
Carla Arredondo

Carla Arredondo

Høgskolelektor

Prosjekter:

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.