Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Forskninggruppe med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 20. Januar 2023, 17:27

Den økende andelen eldre og mennesker med kroniske sykdommer krever en stadig utvikling og evaluering av helsetjenesten. Samhandlingsreformen har medført at pasienter har kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, og flere behandles i kommunehelsetjenesten. Dette stiller krav til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten og økt forskningsaktivitet på sentrale utfordringer i denne delen av helsetjenesten, spesielt når det gjelder kunnskap som fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Roller og funksjoner, tjenestebehov i et multikulturelt samfunn, sammenheng mellom nivåer og sammenheng med kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale momenter i gruppemedlemmenes forskningsinteresser. Forskningsprosjektene bidrar til at helsetjenesten studeres fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i ulike metoder og på ulike nivåer. Slik støtter gruppen en mangfoldig beskrivelse og forståelse av helsetjenesten. Utviklingen av avansert klinisk allmennsykepleie inngår i dette.

Om gruppen

Medlemmene i gruppen har klinisk erfaring som sykepleiere fra ulike deler av helsetjenesten. Gruppen består av forskere med kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ metode, samt ulike teoretiske tilnærminger til forskningsfeltet. Bredden i medlemmenes metodiske og teoretiske kompetanse anses som en av styrkene til denne forskningsgruppen.

Mål

Forskningsgruppens målsetning 2021-2023:

  • Utvikle ny kunnskap i sykepleie innen kommunehelsetjenesten.
  • Bidra til å øke  publiseringsfrekvensen innen helsetjenesteforskning ved LDH.
  • Knytte og vedlikeholde kontakt med nasjonale og internasjonale Samarbeidspartnere; forskere, klinikere, brukere med erfaringskompetanse, studenter og andre.
  • Delta i samfunnsdebatten med fokus på kommunehelsetjenesten.
  • Etablere et pilotprosjekt innen forskningsgruppens tematiske områder som involverer studenter fra bachelorutdanningen i sykepleie og ansatte i praksisfeltet.
  • Søke eksterne forskningsmidler.
  • Styrke og videreutvikle medlemmenes forskningskompetanse.

Gruppens konstituerte leder

Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent

Gruppens nestleder

Ådel Bergland

Ådel Bergland

Professor

Gruppens medlemmer

Elisabeth Karlemilsdatter

Elisabeth Karlemilsdatter

Høgskolelektor/stipendiat
Phuong Thai Minh Tran

Phuong Thai Minh Tran

Høgskolelektor
Tove Karin Vassbø

Tove Karin Vassbø

Førsteamanuensis og studieleder MEVU
Kari-Marie (Nøste) Marceliussen

Kari-Marie (Nøste) Marceliussen

Høgskolelektor
Edith Lillian Roth Gjevjon

Edith Lillian Roth Gjevjon

Professor
Rebecka Maria Norman

Rebecka Maria Norman

Førsteamanuensis
Steinar Johansen

Steinar Johansen

Høgskolelektor
Silje Linnerud

Silje Linnerud

Høgskolelektor
Ellisiv Lærum-Onsager

Ellisiv Lærum-Onsager

Førsteamanuensis
Rima Justine Rajendram

Rima Justine Rajendram

Høgskolelektor
Marion Chiwena Kumwenda

Marion Chiwena Kumwenda

Høgskolelektor
Caroline  Farsjø Aure

Caroline Farsjø Aure

Førsteamanuensis

Prosjekter:

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.