Forskning Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Forskninggruppe med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Oppdatert 15. Juni 2020, 12:09

Den økende andelen eldre og mennesker med kroniske sykdommer krever en stadig utvikling og evaluering av helsetjenesten. Samhandlingsreformen har medført at pasienter har kortere liggetidi spesialisthelsetjenesten, og flere behandles i kommunehelsetjenesten. Dette stiller krav til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten og økt forskningsaktivitet på sentrale utfordringer i denne delen av helsetjenesten, spesielt når det gjelder kunnskap som fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Roller og funksjoner, tjenestebehov i et multikulturelt samfunn, sammenheng mellom nivåer og sammenheng med kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale momenter i gruppemedlemmenes forskningsinteresser. Forskningsprosjektene bidrar til at helsetjenesten studeres fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i ulike metoder og på ulike nivåer. Slik støtter gruppen en mangfoldig beskrivelse og forståelse av helsetjenesten. Utviklingen av avansert klinisk allmennsykepleie inngår i dette.

Om gruppen

Medlemmene i gruppen har klinisk erfaring som sykepleiere fra ulike deler av helsetjenesten. Gruppen består av forskere med kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ metode, samt ulike teoretiske tilnærminger til forskningsfeltet. Bredden i medlemmenes metodiske og teoretiske kompetanse anses som en av styrkene til denne forskningsgruppen.

Forskningsgruppens målsetning 2017-2020 

  • Etablere fellesprosjekter innen forskningsgruppens tematiske områder som involverer hele eller deler av gruppen
  • Knytte kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
  • Øke publiseringsfrekvens innen helsetjenesteforskning ved LDH
  • Framskaffe kunnskap innenfor fagfeltet avansert klinisk sykepleie/allmennsykepleie

Prosjekter

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.

Gruppens leder

Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent

Forskningsgruppens prosjekter

Prosjektgruppens medlemmer

Randi Tofthagen

Førsteamanuensis

Ådel Bergland

Professor

Adelheid H. Hillestad

Førsteamanuensis

Rita Jakobsen

Professor

Elisabeth Finnbakk

Høgskolelektor/stipendiat

Phuong Thai Minh Tran

Høgskolelektor

Tove Karin Vassbø

Høgskolelektor

Ingrid Hanssen

Professor

Kari-Marie (Nøste) Marceliussen

Høgskolelektor

Edith Lillian Roth Gjevjon

Instituttleder bachelor

Ellisiv Lærum-Onsager

Førsteamanuensis

Kari Lislerud Smebye

Førsteamanuensis

Rebecka Norman

Førsteamanuensis

Gunilla Borglin

Professor

Steinar Johansen

Høgskolelektor

Silje Linnerud

Høgskolelektor

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent