Tilbake til ansatte
Portrett av Camilla Edeklev

Camilla Edeklev

Konstituert studieleder bachelor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Kommunikasjon
 • Veiledning
 • Mestring
 • Kroniske smerter
 • Kvalitativ forskning

Forskningsprosjekt

 • 2015-2019: Koordinerende sykepleier i forskningsprosjekt «MR undersøkelse med kontrast i ryggmargshulen hos voksne pasienter med spørsmål om unormal hjernevæskesirkulasjon» 

Undervisning

 • Praksislærer
 • Praksisveiledning 
 • Bachelorveiledning
 • Utvikling av enkelt emner 2. studieår

Bakgrunn

Utdanning

 • Klinisk spesialist i sykepleie til pasienter med hydrocephalus, godkjent av NSF i 2018
 • Master i helse og empowerment, Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
 • Bachelor i Sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus

Utvalgt arbeidserfaring

 • Spesialsykepleier ved Hydrocephaluspoliklinikken, RH, OUS
 • Sykepleier ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Utarbeidet E-læringskurs for pasienter og pårørende – Å mestre å leve med hydrocephalus

Verv

 • Tillitsvalgt ved LDH
 • Tillitsvalgt NSF

Publiseringer