Tilbake til ansatte
Caroline Farsø Aure

Caroline Farsjø Aure

Førsteamanuensis

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Velferdsteknologi
 • Geriatri
 • Ernæring
 • Helsefremming
 • Hjemmebaserte tjenester

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • Matglede for eldre, Lovisenberg diakonale høgskole

Bakgrunn

Utdanning:

 • Master i avansert geriatrisk sykepleie, Universitetet i Oslo
 • Bachelor i sykepleie, Høyskolen Diakonova

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Stipendiat, Universitetet i Oslo
 • Forsker
 • Vitenskapelig assistent
 • Sykepleier, hjemmetjenesten bydel Frogner, Oslo kommune
 • Avdelingssykepleier natt, hjemmetjenesten, bydel Nordre Aker, Oslo kommune
 • Sykepleier, hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus

Publiseringer