Tilbake til ansatte
Portrett av Elisabeth Østensen

Elisabeth Østensen

Programkoordinator og førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Dokumentasjon og informasjonshåndtering
 • Standardisering
 • Terminologi
 • Pasientsikkerhet og kontinuitet
 • Kommunehelsetjenesten
 • Velferdsteknologi
 • Geriatri
 • Kvalitativ forskning

Forskningsprosjekter

 • Introduction, adoption, and facilitation of standardized care plans in municipal healthcare services (PhD-project)

Tidligere:

Undervisning

 • Dokumentasjon
 • Dermatologi (hudsykdommer og sår)
 • Pasientsikkerhet
 • Praksisveiledning
 • Patofysiologi og farmakologi
 • Observasjon som kvalitativ forskningsmetode
 • Velferdsteknologi

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD-kandidat, Universitetet i Oslo
 • Master i Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Offentlig godkjent sykepleier, Høgskolen i Buskerud

Utvalgt arbeidserfaring

 • Stipendiat og emneansvarlig for Patofysiologi, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Forsker, Universitetet i Oslo
 • Høgskolelektor og emneansvarlig for videreutdanning i Dermatologisk sykepleie, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (USN)
 • Sykepleier, Hudavdelingen, Oslo Universitetssykehus

Verv

 • Styreleder, Alumnus Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

Publiseringer