Tilbake til ansatte
Hanne Maria BIngen

Hanne Maria Bingen

Seniorrådgiver

Master og videreutdanning

Ansvarsområder

 • Pedagogisk og fagdidaktisk utviklings- og kvalitetsarbeid
 • Studentaktive læringsmetoder

Forskning og fagutvikling

 • Design-basert forskning
 • Utvikling av læringsdesign inkludert fleksible læringsdesign
 • Aktiv læring og bruk av digitale verktøy i læringsdesign
 • Blended learning og flipped classroom
 • Samarbeidslæring i digitale grupper
 • Læring i aktive læringsklasserom på campus
 • Introduksjonsprogram og startkompetanse for nye studenter

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • Postgraduate nursing students' motivation for learning 
 • Teachers´ experiences and perspectives on the use of active learning classrooms in health care and social work education
 • Vurdering og tilbakemeldingskompetanse – VoTkomp
 • Technology-Supported Guidance Models Developed for Clinical Practice in Nursing Education: Systematic Mixed Studies Review

Undervisning

 • Naturvitenskapelige- og medisinske fag i sykepleierutdanningen
 • Utvikling av læringsdesign med integrert bruk av digitale verktøy og -ressurser for undervisere i sykepleierutdanningen

Bakgrunn

Utdanning:

 • Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, VID vitenskapelige høgskole
 • PhD i aktiv læring og integrert bruk av digitale verktøy i læringsaktiviteter innen læringsdesignet omvendt undervisning, VID vitenskapelige høgskole
 • 1-åring Pedagogisk praksis utdannelse, Universitetet i Oslo
 • Cand. scient i cellebiologi, Universitetet i Oslo
 • E-moderating online course, The Open University
 • Organisasjon og ledelse, NKI Fjernundervisning

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole
 • Pedagogisk koordinator og e-læringskoordinator, VID vitenskapelige høgskole
 • Høgskolelektor, Diakonhjemmet høgskole
 • E-læringskoordinator, Diakonhjemmet høgskole
 • Lektor med opprykk i realfag, St. Sunniva skole

Verv

Publiseringer