Tilbake til ansatte
Hege Stenseth

Hege Vistven Stenseth

Høgskolelektor

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Studentaktive metoder
 • Simuleringsbasert læring
 • Ferdighetstrening
 • Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering
 • Intensivsykepleie
 • Praksisnær forskning og utviklingsarbeid
 • Fleksible læringsdesign

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Scoping-review on the use of technology in simulation-based learning to enhance critical thinking in nursing education, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Systematisk bruk av sykepleieprosessen i simuleringsbaserte læringsaktiviteter: Sykepleierstudenters refleksjoner om læring fra simulerte pasientmøter og overføring av kunnskap og ferdigheter til praksis, Lovisenberg diakonale høgskole

Undervisning

 • Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering
 • Pasientsikkerhet
 • CRM, kommunikasjon og teamarbeid
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Respirasjonsstøttende behandling
 • Avansert hjerte- lungeredning

Bakgrunn

Utdanning:

 • Master i intensivsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Videreutdanning i intensivsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Grunnutdanning i sykepleie, Høgskolen i Buskerud

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Intensivsykepleier ved intensivavdelingen, Bærum sykehus
 • Sykepleier/ intensivsykepleier med medisinsk hjerteovervåking, Bærum sykehus
 • Sykepleier ved medisinsk korttidspost, Bærum sykehus
 • Sykepleier ved Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
 • Pleiemedhjelper ved Gullhaug bo og behandlingshjem, Bærum kommune

Verv

 • Representant i NSFLIS Forsknings og utdanningsutvalg, FoUU
 • Ansattrepresentant i Høgskolestyret ved Lovisenberg diakonale høyskole
 • Ansattrepresentant i studiekvalitetsutvalget ved Lovisenberg diakonale høgskole

Publiseringer