Tilbake til ansatte
Hilde Sundfær

Hilde Sundfær

Avdelingsleder læringsstøtte

Læringsstøtte

Ansvarsområder

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Pedagogisk rådgivning
 • Læringsteknologi

Forskning og fagutvikling

 • Undervisning og læring

Undervisning

 • Pedagogisk basiskompetanse
 • Studiestrategier

Bakgrunn

Utdanning:

 • IKT for lærere, Høgskolen i Nord Trøndelag
 • Pedagogiske fag, Høgskolen i Sør Trøndelag
 • Musikklærerutdanning, Høgskolen i Bergen
 • Psykologi Delfag, Universitetet i Bergen

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Rådgiver og prosjektleder, Læringssenteret, Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
 • IKT – veileder, Åsveien skole, Trondheim kommune
 • Adjunkt, Åsveien skole, Trondheim kommune

Verv

 • Medlem i programrådet, Læringsfestivalen og Webinarfestivalen, NTNU
 • Medlem i referansegruppen, Konferanse om nettbasert og fleksibel opplæring, Kompetanse Norge

Publikasjoner

IGI Global

Publiseringer