Tilbake til ansatte
Irene Rød

Irene Rød

Programkoordinator og førstelelektor

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Nyfødtsykepleie
 • Simuleringstrening
 • Utdanningsforskning
 • Pedagogisk læringsformer
 • Masterstudentens læreforutsetninger

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • Følgeforskning i MAKNYFLEX:
  Utvikling av et fleksibelt læringsdesign i Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Undervisning

 • Den avansert kliniske nyfødtsykepleierrollen
 • Etikk og jus i nyfødtsykepleie
 • Pasientsikkerhet i nyfødtsykepleie
 • Nyfødtsykepleiefaglige prosedyrer og algoritmer
 • Teamsamarbeid og kommunikasjon i akuttsituasjoner

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning sykepleie, Aker Sykepleie Høgskole
 • Viderutdanning i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo
 • Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Videreutdanning i praksisveiledning, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Videreutdanning i helserett, Høgskolen i Innlandet
 • Master i klinisk sykepleie, NTNU Gjøvik
 • PhD-emne: Praksisnær forskning og utviklingsarbeid, Høgskolen i Innlandet
 • Førstelektorprogram, Lovisenberg diakonale høgskole

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Sykepleier/spesialsykepleiere avd. for syke nyfødte, Akershus universitetssykehus
 • Fagsykepleier, ass.avd sykepleiere, avd. sykepleier, Avd. for syke nyfødte, Akershus universitetssykehus
 • Spesialsykepleier, Nyfødtintensivavdelingen, OUS Ullevål
 • Ansatt i medikasjonsprosjektet, Nye Ahus
 • Høgskolelektor, avd. master-etter og videreutdanningene, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Programkoordinator, og førstelektor ved Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole

Verv

 • Ansatte representant (1. og 2. vara) i Høgskolestyret, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Medlem av eksamensutvalget, MEVU, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Styremedlem i Dosent - førstelektorforeningen

Publiseringer