Tilbake til ansatte
Julian Hamfjord

Julian Hamfjord

Førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Kreftomsorg/-behandling
 • Biomarkørdata (vev/blod)
 • Virkelighetsdata (registerdata)
 • Prognostiske modeller
 • Kliniske utprøvingsstudier
 • Kliniske observasjonsstudier
 • Implementeringsstudier
 • Registerstudier
 • Kvantitativ forskning

Forskningsgrupper:

 • Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (COMPASS-e), LDH
 • Forskergruppen for kolorektalkreft, Institutt for klinisk medisin, UiO
 • Translational studies on solid tumours, Institutt for kreftforskning, OUS
 • Seksjon for lymfom og indremedisin, Avdeling for kreftbehandling, OUS
 • Nordisk biomoduleringsgruppe, internasjonalt nettverk
 • Nordisk lymfomgruppe (NLG), internasjonalt nettverk

Forskningsprosjekter:

 • Tykktarmskreft i Norge og betydning av kirurgi/strålebehandling ved spredning av tarmkreft. OUS
 • Overlevelse og tilbakefall av tykk- og endetarmskreft. OUS
 • Klinisk nytteverdi av analyser for sirkulerende tumor-DNA. OUS
 • PI/SI i flere kliniske utprøvingsstudier for pasienter med lymfekreft. OUS

Undervisning

 • Anatomi, fysiologi, biokjemi
 • Generell sykdomslære
 • Kreftsykdommer/onkologi
 • Akuttonkologiske tilstander
 • Smerter og smertebehandling
 • Palliativ omsorg
 • Internasjonal helse
 • Kvantitative metoder

Bakgrunn

Utdanning:

 • Ph.d. i medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Global/internasjonal helse, Universitetet i København
 • Cand.med., Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Erasmusstipend, Karolinska Institutet, Stockholm
 • B.Sc. i kjemi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • International baccalaureate, UWC Red Cross Nordic

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
 • Høgskolelektor, Lovisenberg diakonale høgskole (deltid)
 • Ekstern foreleser, Fakultet for helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet (deltid)
 • Lege i spesialisering, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
 • Turnuslege, Universitetssykehuset Nord-Norge og Vega kommune
 • Ingeniør, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus (deltid)
 • Sivilarbeider, Patologisk-anatomisk avdeling, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

Verv

 • Fagekspert i metodevurderingsarbeid, RHF/SLV/Nye metoder
 • Rådsmedlem, Norske leger mot atomvåpen
 • Frivillig, International Network for Cancer Treatment and Research (2012)

Publiseringer