Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (COMPASS-e)

Forskningsgruppens fokus er forskning på ulike komplekse pasienttilstander, samhandling med helsetjenesten og pasienterfaringer.

Publisert 17. Januar 2020, 17:32

Sist oppdatert 1. Mars 2024, 14:01

Forskningsgruppen består av medlemmer ansatt ved Lovisenberg diakonale høgskole og eksterne assosierte medlemmer. Felles for forskningsgruppens medlemmer er at alle er involvert i forskning opp mot komplekse pasienttilstander i både primær-og spesialisthelsetjenesten. Forskningen foregår i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg samarbeider medlemmene om litteraturstudier som utgår fra forskningsgruppen.

Om gruppen

Gruppens medlemmer har en allsidig bakgrunn med hensyn til profesjon og klinisk erfaring. Medlemmene har kompetanse innen kvantitativ, kvalitativ og litteraturstudie som forskningsmetode. Gruppen har jevnlige møter, hvor både felles prosjekter og egne prosjekter diskuteres.

Bilde av gruppemedlemmene i forskningsgruppen COMPASS-e

Fokusområder

Forskningsgruppens fokus er forskning på ulike komplekse pasienttilstander, samhandling med helsetjenesten og pasienterfaringer. Gruppen arbeider også med teoriutvikling relevant for noen av fokusområdene.

Mål

Forskningsgruppens målsetting for 2022-2025:

  • Være et rom for konstruktiv tilbakemelding i alle deler av forskningsprosessen for å øke kvaliteten på forskning som gjennomføres.
  • Være et forum for etablering av forskningssamarbeid og kompetanseheving.
  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt som kan bidra som eksterne medlemmer av gruppen.
  • Økt forskningsaktivitet og publisering hos medlemmene.
  • Tilgjengeliggjøre forskningsgruppens prosjekter for involvering av masterstudenter.

Gruppens leder

Kristin Skaarud

Kristin Skaarud

Førsteamanuensis

Gruppens nestleder

Karoline Skedsmo

Karoline Skedsmo

Førstelektor og programkoordinator

Gruppens medlemmer

Ann-Margret Hasselgård

Ann-Margret Hasselgård

Høgskolelektor
Brith Andresen

Brith Andresen

Førsteamanuensis
Cecilie Bræin Nilsen

Cecilie Bræin Nilsen

Høgskolelektor
Christine Råheim Borge

Christine Råheim Borge

Førsteamanuensis
Clarisse Nsengi

Clarisse Nsengi

Høgskolelektor
Hanne Aagaard

Hanne Aagaard

Professor
Håkon Haugaa

Håkon Haugaa

Førsteamanuensis
Ingeborg Flåten Backe

Ingeborg Flåten Backe

Høgskolelektor
Ingvil Sundelin

Ingvil Sundelin

Høgskolelektor
Julian Hamfjord

Julian Hamfjord

Førsteamanuensis
Kari Sørensen

Kari Sørensen

Førsteamanuensis
Kristin Hofsø

Kristin Hofsø

Førsteamanuensis
Kristin Skaarud

Kristin Skaarud

Førsteamanuensis
Lene Tandle Lyngstad

Lene Tandle Lyngstad

Stipendiat
Lina Oelschlägel

Lina Oelschlägel

Stipendiat
Mari Oma Ohnstad

Mari Oma Ohnstad

Førsteamanuensis
Marie Hamilton Larsen

Marie Hamilton Larsen

Professor
Marte-Marie Wallander Karlsen

Marte-Marie Wallander Karlsen

Studieleder MEVU
Monica Kvande

Monica Kvande

Førsteamanuensis
Shewhat Ghezai

Shewhat Ghezai

Høgskolelektor
Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Professor
Unni Jenssen

Unni Jenssen

Seniorrådgiver, internasjonale relasjoner
Vibeke Bull Sellevold

Vibeke Bull Sellevold

Stipendiat

Prosjekter:

Felles prosjekt som utgår fra COMPASS-e: Scoping review, The use of non-invasive ventilation in palliative care to patients with COPD.

Mari Oma Ohnstad: Mechanical Ventilation and Successful Extubation Among
Extremely Premature Infants.

Marte-Marie Wallander Karlsen: Communication and interaction with mechanically ventilated patients.