Tilbake til ansatte
Kari Sørensen

Kari Sørensen

Førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Intensivsykepleie
 • Smertesykepleie
 • Kvalitativ forskning
 • Barn og smerte
 • Kommunikasjon
 • Fagutvikling (prosedyrearbeid)

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Bare et lite stikk – smerte og frykt hos barn med reumatiske sykdommer ved gjentatte injeksjoner (PhD prosjekt)

Undervisning

 • Smerte og smertelindring hos barn og voksne (smertevurdering, akutte og langvarige smerter, medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring)

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning i sykepleie, Gjøvik (nå NTNU)
 • Videreutdanning i intensivsykepleie, Rikshospitalet (OUS)
 • Klinisk spesialist i intensivsykepleie, Rikshospitalet (OUS)
 • Master i sykepleievitenskap, Høyskolen i Oslo (Oslo Met)
 • PhD kandidat, Universitetet i Oslo

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Sykepleier, gastrokirurgisk avd RH (OUS)
 • Intensivsykepleier, PO/ Intensiv RH (OUS)
 • Intensivsykepleier, Barneintensiv RH (OUS)
 • Smertesykepleier, OUS
 • Høyskolelektor ved BIS, LDH

Verv

 • Styremedlem i Norsk barnesmerteforening (2009 – 2017), hvorav leder 2 år

Publiseringer