Tilbake til ansatte
Karoline Skedsmo

Karoline Skedsmo

Førstelektor og programkoordinator

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Palliativ omsorg
 • Beslutningsprosesser
 • Simulering
 • Spesialisthelsetjenesten

Forskningsgrupper

 

Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (COMPASS-e), Lovisenberg diakonale høgskole

Undervisning

 • Palliativ omsorg
 • Kommunikasjon
 • Beslutningsprosesser
 • Simulering
 • Lidelse, håp og mening
 • Palliasjon til pasienter med kreftsykdom
 • Palliasjon i spesialisthelsetjenesten

Bakgrunn

Utdanning

 • Pedagogisk basiskompetanse, Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Klinisk veiledning, LDH
 • Master i klinisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Videreutdanning i palliativ omsorg, LDH
 • Bachelor i sykepleie, (LDH)

Utvalgt arbeidserfaring

 • Fagutviklingssykepleier, ØNH-sengepost, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Publiseringer