Tilbake til ansatte
Marie Larsen

Marie Hamilton Larsen

Professor

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Helsekompetanse (health-literacy)
 • Pasientundervisning, samvalg og self-management ved kronisk sykdom 
 • barnekreftoverlevere og seneffekter etter behandling. 
 • Psoriasis, symptommestring og livskvalitet
 • Motiverende samtale (MI)
 • Pasientrapporterte utfallsmål (PROMS)
 • Systematiske oversiktsartikler

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Undervisning

 • Masterseminar (litteraturstudier og kvalitative primærstudier)
 • Allmennsykepleie
 • Kvantitativ metode
 • Barn og ungdom
 • Mestring og livskvalitet
 • Å leve med kronisk sykdom
 • Samvalg og brukermedvirkning
 • Helsekompetanse og helsepedagogikk
 • Motiverende samtale

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD, UiO
 • Hovedfag Sykepleievitenskap, UiO
 • Videreutdanning i barnesykepleie
 • Grunnutdanning i sykepleie LDH
 • Videreutdanning i motiverende samtale, OsloMet
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse, UiO

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis, LDH (Bachelor / master)
 • Forsker i PACCS studien Avdeling for Adferdsmedisin, UiO
 • Postdoktor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, HELSAM, UiO
 • Stipendiat Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, HELSAM, UiO
 • Sykepleiefaglig rådgiver, Seksjon for Behandlingsreiser, OUS
 • Barnesykepleier, Barneintensiv og Kir Avdeling B2, Rikshospitalet, OUS

Publiseringer