Tilbake til ansatte
Marit Tømmerbakk

Marit Tømmerbakk

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Pedagogikk
 • Ferdighetstrening og simulering
 • Kvalitativ forskning

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • Room of Horror, simulering med fokus på pasientsikkerhet

Undervisning

 • Ferdighetstrening
 • Simulering
 • Palliativ omsorg

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Master i klinisk sykepleie, fordypning palliasjon, Høgskolen i Gjøvik
 • Pedagogisk basiskompetanse og veiledningspedagogikk, Høgskolen i Gjøvik
 • Fasilitator simulering, NTNU
 • HHLR instruktør, NRR

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Sykepleier medisinsk og kirurgisk sengepost, sykehuset Innlandet
 • Universitetslektor NTNU

Publiseringer