Tilbake til ansatte

Marte-Marie Wallander Karlsen

Studieleder MEVU

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Intensivsykepleie
 • Kvalitativ forskning
 • Video som metode
 • Kommunikasjon
 • Nyansatte spesialsykepleiere

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Sykepleiere i spesialutdanning
 • Kommunikasjon med våkne respiratorpasienter

Undervisning

 • Kommunikasjon til den våkne intensivpasienten på respirator
 • Kvalitativ metode
 • Simuleringsaktiviteter knyttet til kommunikasjon med både pasienter og pårørende

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Vestfold
 • Videreutdanning i intensivsykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • PhD, medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Fagutviklingssykepleiere og intensivsykepleier, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Verv

 • Medlem i valgkomite, NSFLIS, 2019-2021