Tilbake til ansatte
Marte-Marie Wallander

Marte-Marie Wallander Karlsen

Studieleder MEVU

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Avansert klinisk sykepleie
 • Kvalitativ forskning
 • Video som metode
 • Kommunikasjon ved akutt, kritisk sykdom med pasienter og pårørende
 • Nyansatte spesialsykepleiere

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Experiences of communication with mechanically ventilated patients and validation for a model for communication with mechanically ventilated patients inintensive care units
 • Nordic neonatal nursing research efforts

Undervisning

 • Kommunikasjon med våkne respiratorpasienter på intensiv og deres pårørende
 • Kvalitativ metode
 • Simulering som metode

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Vestfold
 • Videreutdanning i intensivsykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • PhD, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Intensivsykepleier, Generell Intensiv 1, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

Verv

 • Nominasjonskomiteeen 2021-2023, Intensivsykepleierne NSF

Publiseringer