Tilbake til ansatte
Maud Cecilie Roos

Maud Cecilie Roos

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

  • Rusfeltet
  • Psykisk helsearbeid
  • Storbyhelse
  • Kvalitativ forskning

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

  • COIL/DIKU-prosjektet: utveksling og undervisning av studenter i storbyhelsekurset i samarbeid med OSU

Undervisning

  • Ruslidelser og rusbruk
  • Etikk; profesjonsetikk, etiske teorier og etiske refleksjonsmodeller
  • Psykisk helse; herunder etikk i psykisk helsevern, historiske perspektiver, miljøterapeutiske tilnærminger og metoder
  • Diakoni; verdibasert praksis og feltbesøk
  • Storbyhelse; sosial ulikhet, marginalisering og utenforskap

Publiseringer