Tilbake til ansatte

Siv Karlsson Stafseth

Førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Intensivsykepleie
 • Kvantitativ Forskning
 • Intensivsykepleiebemanning
 • Nursing Activies Score
 • Covid-19 ICU-Helsepersonell

Forskningsgrupper

 • Forskningsgruppe for klinisk intensivmedisin, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (kun intranett OUS)

Forskningsprosjekter

Undervisning

 • NEWS-2
 • ISBAR MED SALSA
 • NAS og NEMS

Bakgrunn

Utdanning:

 • Videreutdanning i intensiv-og anestesi, Høgskolen i Sundsvall, Sverige
 • Master in Nursing Science, Gøteborgs universitet, Sverige
 • PhD, Institutt for klinisk medisin, Medisinske fakultetet UiO

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Fag-og forskningssykepleier ved PO/Intensivavdelingen OUS