Tilbake til ansatte
Portrett av Susanne Koch

Susanne Koch

Pedagogisk rådgiver

Læringsstøtte

Ansvarsområder

 • Pedagogisk basiskompetanse
 • Pedagogisk introkurs for nyansatte
 • Universell utforming av digitale læringsomgivelser
 • Podcasten Pedagogisk snakkis
 • Webinarserie om IKT og pedagogikk

Forskning og fagutvikling

 • Digitalisering i høyere utdanning
 • Nettlæring og MOOC

Undervisning

 • Pedagogisk basiskompetanse

Utdanning

 • Cand. philol. med kristendom, pedagogikk og russisk, Universitetet i Oslo

Utvalgt arbeidserfaring

 • Høgskolelektor IKT og læring ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold
 • Seniorrådgiver med ansvar for digitalisering av høyere utdanning og strategisk kommunikasjon i Norgesuniversitetet og Diku (nå HK-dir)
 • Prosjektleder for Minstemme.no, et nettsted med digitale læringsressurser om demokrati og deltakelse for alle norske barnehagebarn og skoleelever. Nettstedet var en gave fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013 og grunnlovsjubileet i 2014.
 • Kommunikasjonsrådgiver i Senter for IKT i utdanningen (nå Udir)
 • Overingeniør i Gruppe for digitale medier i læring (nå LINK) ved Universitet i Oslo 

​​​​​​​Verv

 • Redaksjonsrådet til bladet Synkron utgitt av Fleksibel utdanning Norge
 • Gjesteprogramleder i podcasten Filibuster, utgitt av bladet Forskningspolitikk
 • Moderator for lesesirkelen Bokkvitter på Twitter
 • Programkomiteen til konferansen eMOOCs 2018

Publiseringer