Tilbake til ansatte
Unni Jensen

Unni Jenssen

Seniorrådgiver, internasjonale relasjoner

Stab og fellestjenester

Ansvarsområder

 • Ansvar for internasjonale relasjoner

Forskning og fagutvikling

 • Palliasjon
 • Internasjonalisering i høyere utdanning

Forskningsgrupper:

Undervisning

 • Palliasjon
 • Ledelse
 • Globalt samarbeid 

Bakgrunn

Utdanning:

 • Off. godkjent sykepleier, Innherred sykepleierskole
 • Master i palliasjon, Høgskolen i Buskerud
 • Organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen
 • Master of Management, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Sykepleier, Barneklinikken RIT
 • Sykepleier, Calvary Hospice and Hospital, Sydney, Australia
 • Sykepleier, medisinsk avdeling og LDS
 • Leder for Ambulante Hospizhilfe, Speyer, Tyskland
 • Prosjektsykepleier og avdelingssykepleier, Hospice Lovisenberg, LDS
 • Høyskolelærer/høyskolelektor, HiBu 
 • Studieleder, LDH

Publiseringer