24
Aug

Allmøte 24. august

24. aug 2022 14:30   -   Lovisenberg diakonale høgskole, auditorium 201

Arrangør: Studentparlamentet

Studentparlamentet inviterer til allmøte 24. august

Allmøtet er et forum hvor alle som er studenter ved LDH har møte-, forslags- og stemmerett. Alle LDH-studenter har også muligheten til å stille til verv i Studentparlamentet (SP) gjennom valg under allmøtet. I tillegg til å stemme inn nye medlemmer i SP, kan allmøtet også diskutere og stemme over eventuelle vedtektsendringer. 

I år finner høstens første allmøte sted torsdag 24. august, kl. 14.30. Møtet foregår stedlig i auditorium 201 i 2. etg. på LDH. Det serveres pizza og mineralvann i auditoriet før møtet. Det er viktig at du trykker "SKAL" på arrangementet om du kommer og skal ha pizza! Dette er for at vi skal kunne ha en ca. oversikt over hvor mye som skal bestilles inn.  

Program: Kl. 14.30 - 🍕Pizzaservering  Kl. 15.30 - 🕟Allmøtet åpner - 🗳Valg av verv og vara - 🗳Suppleringsvalg fra vårens allmøte 

Verv som skal opp til valg er: 
- 🌴Sosialen: Nestleder + økonomiansvarlig + sekretær 
- 🌍Internasjonalt utvalg: 2 representanter + 2 vara 
- 🏘Velferdsutvalget (LOS): 4 representanter + 3 vara 
- ⚖️Skikkethetsnemnda: 2 representanter + 2 vara 
- ✨Prosjekt NEO: Nestleder + økonomiansvarlig + 2 medlemmer 
- 📑Klagenemnda: 2 representanter + 2 vara 
- Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS): 1 nestleder + 1 sekretær + 1 økonomiansvarlig + 1 5. styremedlem  

Suppleringsvalg: 
- 💼Innstillingsutvalget: 1 vara 
- 🤓Læringsmiljøutvalget (LMU): 3 representanter + 3 vara 
- 🧪Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU): 1 vara for bachelor (BIS) + 1 representant for master- og videreutdanning (MEVU) + 1 vara for master- og videreutdanning (MEVU) 
- ✅Studiekvalitetsutvalget (SKU): 1 representant for bachelor (BIS) +  1 vara for bachelor (BIS) + 1 vara for master- og videreutdanning (MEVU) 
- 📕Fagrådet: 2 representant + 1 vara 


Tillitsvalgte per klasse blir valgt i klassens time. Tillitsvalgte er en del av Studentparlamentet og har, sammen med andre medlemmer av SP, møteplikt på allmøtet 

Har du ikke tenkt til å stille til valg? Kom uansett for å avgi din stemme og vis din støtte!