26
Aug

Allmøte studentparlamentet

26. aug 2021 15:30   -   Auditorium 201 og 202 / Zoom

Arrangør: Studentparlamentet

Studentparlamentet arrangerer allmøte. Dette er en god anledning til å engasjere seg i det studentpolitiske arbeidet og et sosialt studentmiljø.

LAMS - Lovisenberg akuttmedisinske studentforening

Verv: leder

FoU-utvalg

Verv: 1 BiS-representant, 1 BiS-vararepresentant og 1 MEVU-vararepresentant

Klagenemnda

Verv: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Internasjonalt utvalg

Verv: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Prosjekt NEO

Verv: nestleder, økonomiansvarlig og 2 medlemmer

Skikkethetsnemnda

Verv: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Sosialen

Verv: nestleder, økonomiansvarlig og sekretær

Velferdsutvalget

Verv: 4 representanter og 3 vararepresentanter

Fagrådet

Verv: 1 representant og 1 vararepresentant

Høgskolestyret

Verv: 1. vararepresentant og 2. vararepresentant

Innstillingsutvalget

Verv: 2 vararepresentanter

Læringsmiljøutvalget

Verv: 3 representanter og 3 vararepresentanter

Studiekvalitetsutvalget

Verv: 1 BiS-representant, 1 MEVU-representant, 1 BiS-vararepresentant og 1 MEVU-vararepresentant