23
Mai

Allmøte studentparlamentet vår 2023

23. mai 2023 15:00  -  23. mai 2023 17:30   -   Auditorium 201

Arrangør: Studentparlamentet

Studentparlamentet arrangerer allmøte for alle studenter. Her kan du stille til verv i SP.

Hva er et allmøte?

Allmøte er et forum hvor alle som er studenter ved LDH har møte-, forslags- og stemmerett i. Alle LDH-studenter har også muligheten til å stille til verv i Studentparlamentet (SP) gjennom valg under allmøtet. I tillegg til å stemme inn nye medlemmer i SP, kan allmøtet også diskutere og stemme over eventuelle vedtektsendringer.

 

Når og hvor?

Vårens allmøte finner sted tirsdag 23. mai, kl. 15.00. Møtet foregår stedlig i auditorium 201 i 2. etg. på LDH. Det serveres pizza og mineralvann i auditoriet før møtet. Det er viktig at du trykker "SKAL" på arrangementet om du kommer og skal ha pizza! Dette er for at vi skal kunne ha en ca. oversikt over hvor mye som skal bestilles inn.

 

Program

Kl. 15.00 - Pizzaservering

Kl. 15.30 - Allmøtet åpner

 • Valg av møteleder, ordstyrer, tellekorps og referent
 • Votering over vedtektsendringer
 • Valg av representanter og vararepresentanter
 • Suppleringsvalg

Ca. kl. 17.30 - Ferdig

 

Hvilke verv kan du stille til?

 • SP-STYRET
  • 5. Styremedlem
 • HØGSKOLESTYRET
  • 2 Representanter
  • 2 Rangerte vararepresentanter
 • FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSUTVALGET (FOU)
  • 1 Representant BIS
  • 1 Representant MEVU
  • 1 Vararepresentant BIS
  • 1 Vararepresentant MEVU
 • LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)
  • 3 Representanter
  • 3 Vararepresentanter
 • INNSTILLINGSUTVALGET
  • 2 Representanter
  • 2 Vararepresentanter
 • STUDIEKVALITETSUTVALGET (SKU)
  • 1 Representant BIS
  • 1 Representant MEVU
  • 1 Vararepresentant BIS
  • 1 Vararepresentant MEVU
 • FAGRÅDET
  • 2 Representanter
  • 1 Vararepresentant
 • SOSIALEN
  • Leder
 • LOVISENBERG AKUTTMEDISINSKE STUDENTFORENING (LAMS)
  • Leder

Suppleringsvalg

 • FADDERSTYRET
  • Bookingansvarlig
 • LOVISENBERG AKUTTMEDISINSKE STUDENTFORENING (LAMS)
  • Økonomiansvarlig