11
Mai

Avslutning for masterkandidater i avansert klinisk nyfødtsykepleie

11. mai 2022 12:00  -  11. mai 2022 15:30   -   Auditorium 1

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Ferdige masterstudenter skal feires med taler, presentasjon av masteroppgaver, samt kaffe og kaker i stuene på Diakonissehuset.

Kl. 12:00-12:15 - Velkomst

Rektor Lars Mathisen

Kl. 12:15-12:30 - Foreldres erfaringer med strukturerte foreldresamtaler på nyfødtintensiv

Helene Skrove, Carina Pytten og Ingrid Haakull Skjefrås

Kl. 12:35-12:50 - Bakterieutbrudd på nyfødtintensivavdeling - sammenheng med overbelegg og underbemanning

Tone-Merete Dahl

Kl. 12:55-13:10 - Intervju med foreldre og sykepleiere om supplering av digitalisert informasjon og foreldreopplæring – en kvalitativ studie

Kathrine Salmonsen og Charlotte Aamodt

Kl. 13:15-13:30 - Kunnskap og kompetanse er hjerne. Nevroprotektiv omsorg til det nyfødte barnet med hypoksisk-iskemisk encefalopati (HIE) gjennom stabiliseringsfasen frem til transport - en systematisk oversikt

Hanne Nordli Holtmoen

Kl. 13:35-13:50 - Digitale verktøy til oppfølging av premature og syke nyfødte som skal sendes hjem til hjemmesykehus

Åse Farbu

Kl. 13:55-14:10 - Et digitalt mulighetsrom- sykepleieveiledning med app

Ingeborg Martinsen

Kl. 14:30-15:30 - Lykkeønskninger, kaffe og kaker på Diakonissehuset.