15
Des

Avslutningsfest operasjonssykepleie kull H2021

15. des 2022 14:30  -  15. des 2022 16:00   -   Mor Guldbergstuen Diakonissehuset, Lovisenberggata 15

Velkommen til avslutningsfest for videreutdanning i operasjonssykepleie!

Program:

  • Velkommen ved instituttleder Anne Lene Sørensen.
  • Hilsen fra skolen ved rektor Hulda Gunnlaugsdottir.
  • Hilsen fra lærerne til nyutdannede operasjonssykepleiere. 
  • Hilsen fra nyutdannede operasjonssykepleiere til lærerne.
  • Hilsen fra praksisfeltet. 

Bevertning: kake og kaffe