22
Sep

Bør dødshjelp legaliseres i Norge?

22. sep 2022 12:00  -  22. sep 2022 15:00   -   Lovisenberg diakonale høgskole, auditorium 201

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Er det riktig å ta liv for å lindre lidelse? Når man avslutter behandling så pasienten dør, er det dødshjelp?

Etikkseminaret er åpent for alle studenter og ansatte ved Lovisenberg diakonale høgskole.

12.00 - 12.10 
Dødshjelp – er det noe sykepleiere bør diskutere? Emma Rømskoug, student og Per Nortvedt, professor emeritus Senter for medisinsk etikk og LDH.

12.10 – 12.30 
Sentrale begreper og fakta i dødshjelpsdebatten. Morten Magelssen, lege og førsteamanuensis, Senter for medisinsk etikk

12.30 – 13.30 
Hva mener studentene om dødshjelp? summegrupper, Mentimeter 15 min

Fem spor i dødshjelpsdebatten. v/ Morten Magelssen SME og Carl Tollef Solberg. Lege, forsker og filosof SME. Pro et kontra.  30 minutter

Respons og spørsmål fra studentene, Mentimeter (har man forandret syn?)
Samtale, debatt og innlegg/spørsmål fra salen.  20 minutter

13.30- 14.00 
Pause. 

14.00 – 15.00 
Ikke dødshjelp, men livshjelp? Sykepleier Anne Blåfladt v/ Senter for livshjelp og Lindring Lovisenberg.
Hvor godt kan man lindre? Kan lindring føre til for tidlig død? Finnes det tilstander og situasjoner der man ikke kan lindre?

Diskusjon, kasuistikk og refleksjon med studenter ledet av Per Nortvedt.