23
Mar

Disputas: Camilla Olaussen

23. mar 2023 12:00   -   Zoom

Arrangør: Universitetet i Stavanger

Camilla Olaussen disputerer med sin avhandling "Nursing students' clinical learning: Combining simulation training with nursing home practice".

Olaussen, kandidat ved ph.d.-studiet i helse og medisin, disputerer for graden philosophiae doctor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesning og disputas vil avholdes på norsk/skandinavisk.

Tema for prøveforelesning: Flerprofesjonelle team utenfor sykehus: Hvem kan inngå, hvordan kan det gjøres og hva er effekten?

Prøveforelesning starter kl 10.00 og disputas starter kl. 12.00.

Olaussen er ansatt i bacheloravdelingen ved LDH. 

Les mer og delta på disputasen her eller klikk her for å følge på Zoom.