23
Jun

Disputas: Elma Jelin

23. jun 2021 00:00   -   Zoom

Arrangør: Universitetet i Oslo

Elma Jelin disputerer med sin avhandling Patient Reported Outcome Measures in Treatment of Neovascular Age-related Macular Degeneration.

Avhandlingen omhandler pasientrapporterte utfallsmål (PROM) hos pasienter som behandles for kronisk øyesykdom: nevrovaskulær aldersrelatert makula degenerasjon (nAMD).  

Jelin er ansatt i avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH.

Mer informasjon kommer.