16
Okt

Fagseminar: Sykepleierens særegne ansvar i psykiske helsetjenester

16. okt 2023 14:30  -  16. okt 2023 19:00   -   Auditorium 201

Arrangør: Fagbokforlaget akademisk, SPoR og Lovisenberg diakonale høgskole

Fagbokforlaget og NSF Spor inviterer til fagseminar og lansering av boken «Klar for praksisstudier i psykiske helsetjenester».

STED: Lovisenberg diakonale høgskole auditorium 201
TID: 16. oktober oppstart kl 15.00 – mingling fra kl 14.30
Åpent for alle. Enkel servering.

PROGRAM:
15.00 Velkommen ved Hulda Gunnlaugsdóttir (rektor ved LDH)
15.05 Berit Gjendem og fagredaktørene presentere boka og programmet.
15.15 Det handler om å være student.
Ved Åshild Fause, Olav Bremnes og Kurt Lyngved

15.55 Pause med kaffe påfyll

16.10 En helhetlig tilnærming
Ved Karina Sebergsen, Anne Høye, Ina Johannesen, Ole-Martin Nordaunet, Helga Hundere, Tommy Sjåfjell, Bjørn Thollefsen, Anne Margrete Støback

17.20 Pause med kaffe påfyll

17.30 Sentrale ansvarsområder for sykepleiere
Ved Espen Gade Rolland, Anne Grethe Terjesen, Kim Elphinstone, Maria Løvhaug, Elsa Grøndal og Gry Brudal Vråle

18.30 Avsluttende betraktinger fra en kollega i felten
Ved Leni Brunborg (spesialsykepleier med master i psykisk helse og rus og hovedtillitsvalgt i NSF Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen)

18.45 Avslutning

Velkommen!