27
Okt

Intensivkapasitet etter pandemien: Nye innsikter. Nye løsninger?

27. okt 2021 12:00  -  27. okt 2021 14:00   -  

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole, NSF Landsgruppe av intensivsykepleiere og Universitetet i Agder

Utdanningssektoren og intensivsykepleierne i Norge inviterer til et åpent webinar om økt intensivkapasitet.

Vi vil sammen med andre aktører dele kunnskap og erfaringer fra covid-19 pandemien som stimulerer til revurdering av kompetanse- og beredskapsbehov, utdanningskapasitet, og god bruk av intensivsykepleieres kompetanse.

Dette er webinaret for deg som arbeider for å rekruttere, utdanne og beholde intensivsykepleiere, og har ansvar for beredskap og intensivkapasiteten i Norge.

Webinaret vil ha korte innledninger før paneldiskusjoner med muligheter til spørsmål fra deltagerne. Innledninger kommer fra Riksrevisjonen, Helsedirektoratet, faggruppen for intensivsykepleiere, utdanningssektor og sykehus. Koronakommisjonen kommer for å lytte. Det inviterer vi også Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til å gjøre.

Webinaret arrangeres i et samarbeid mellom Universitetet i Agder, NSF Landsgruppe av intensivsykepleiere, og Lovisenberg diakonale høgskole. Møteleder er fagdirektør Erik Normann.

Program:

Se fullstendig program her.

Se Facebook-arrangement her.

Påmelding:

Meld deg på her. Du får tilsendt lenke til webinaret på e-post i forkant.