04
Des

Internasjonal dag

4. des 2023 13:00  -  4. des 2023 15:00   -   Auditorium 201

Arrangør: Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg arrangerer internasjonal dag.

Program:

  • Velkommen ved internasjonalt utvalg
  • Innlegg fra studenter ved master i klinisk intensivsykepleie som har vært i India
  • Innlegg fra bachelorstudenter som har vært på utveksling: TICC, Finland og Danmark (presentasjoner med bilder)
  • Hilde Sundær, avdelingsleder ved læringsstøtte, forteller om COIL/ video om COIL
  • Unni Jenssen, internasjonal koordinator, og Tonje Gjulem (stud. adm.) forteller om mulige nye samarbeidspartnere