08
Sep

Kollokviegruppe for studenter med norsk som annetspråk

8. sep 2022 11:00  -  8. sep 2022 13:00   -   Sofaene ved museet

Arrangør: Høgskolelektor Phuong Tran og LOS - Lovisenberg studentvelferd

LOS og høgskolelektor Phuong Tran arrangerer kollokviegruppe for studenter med norsk som annetspråk.

Dere velger selv hva dere ønsker å ta opp, og det er rom for å ta opp flere tema eller spørsmål. Hvordan jobbe i grupper, etiske dilemmaer, og gjennomgang av tidligere hjemmeeksamensoppgaver, kan være gode temaer for disse samlingene. Når det gjelder hjemmeeksamensoppgaver, det vi kan veilede dere på er:

  • retningslinjer til oppgaveskriving som kildehenvisning
  • innholdsfortegnelse
  • bruk av mal til oppgaveskriving
  • struktur i oppgaven
  • og kanskje viktigst - de taksonomiske nivåene/begrepene

I tillegg til det faglige, er hovedhensikten å skape rom og møteplass for studenter som ikke har norsk som morsmål, da studier har vist at trivsel også bedrer skoleresultater.

Ta kontakt på phuong.tran@ldh.no eller rima.justine.rajendram@ldh.no dersom du har noen spørsmål.