15
Des

Konferanse om sykepleierforskning på nyfødtintensiv

15. des 2023 10:00  -  15. des 2023 15:30   -   Aud U01, Klinisk læringslab, Lovisenberg diakonale høgskole (eller digitalt)

Arrangør: Neonatal Nursing Research in Norway (NEONOR)

Forskningsgruppen Neonatal Nursing Research in Norway (NEONOR) arrangerer konferanse om hvordan bygge opp sykepleierforskning på norske nyfødtintensivavdelinger.

Logo NEONOR

Målgruppe:

Studenter, sykepleiere med forskningsambisjoner, forskere, lærere på utdanningsinstitusjoner og ledere på klinikk med interesse for nyfødtforskning inviteres til å delta.

Program:

10:00-10:10:
Velkommen og presentasjon av dagen og forskningsnettverket NEONOR
v/professor Hanne Aagard, Lovisenberg diakonale høgskole

Pågående ph.d.-prosjekter:

10:10-10:25:
Gjennomførbarhet og nytte av hjerteobservasjonsappen HOBS: en mixed-method-studie
v/Elin Hjort Johansen

10:25-10:40:
Positiv mating av det premature barnet – En feasibility studie av en utviklingsstøttende matestrategi ved nyfødtintensiv 
v/Linn Gustavsen

10:40-11:00:
Pause m/kaffe og te

11:00-11:15
Fra forutsetninger for hud-mot-hudkontakt til dens konsekvenser
v/Hilde Jacobsen

11:15-11:30
Sykepleier-foreldre kommunikasjon i enerom på nyfødtintensiv (NPAC-studien)
v/Lene Tandle Lyngstad

11:30-11:50:
INTACT – Stabilisering av nyfødte med intakt navlesnor ved keisersnitt
v/Elisabeth Sæther (digitalt)

11:50-12:30:
Lunsj

12:30-14:00: Keynote speaker
Hvordan utvikle forskningsgruppe for sykepleiere på tvers av utdanningsinstitusjonene og klinisk praksis i Norge?
v/professor Mats Eriksson, Örebro universitet, Sverige

14:00-14:15:
Pause med kaffe/se

14:15-14:40:
Hvordan bygge et sterkt forskningsmiljø?
v/forskningssjef og professor Siri Tønnesen, Lovisenberg diakonale høgskole

14:40-15:20:
Workshop – Forslag og ideer til prosjekter i NEONOR
v/Eriksson, Tønnesen og Aagard

15:20-15:30:
Avslutning og vel hjem
v/Aagard

Pris og påmelding:

Stedlig deltakelse på LDH koster 200 kr (50 kr for studenter). 
Kaffe, te og lunsj inkludert.

Digital deltakelse på Zoom koster 50 kr.

Påmeldingfrist 5. desember.

Meld deg på konferansen her