14
Jun

Presentasjon av masterprosjekter for MAKNY

14. jun 2024 10:00  -  14. jun 2024 12:20   -   Auditorium 501

Velkommen til presentasjon av masterprosjekter for master i avansert klinisk sykepleie kull 2021 & påbygg.

Lærerteamet på MAKNY ønsker med dette studenter og representanter for nyfødtavdelingene velkommen til presentasjon av masterprosjekter 2023/2024.

Arrangementet er stedlig på LDH  for kandidatene og en representant fra deres avdeling. Kandidatene og deres avdelinger melder sin stedlige deltagelse til hanne.aagaard@ldh.no.

Andre interessenter inviteres til deltagelse digital via zoom. 

Lenke til møtet her
Meeting ID: 662 0825 7904
Passcode: 820713 

Enkel servering. Det vil være mulig å kjøpe mat og drikke i kantinen som takeaway, eller du kan ta med matpakke. 

Masterpresentasjonene følges opp med avslutningsseremoni for masterstudenter.

Program:

Moderator: Hanne Aagaard

10:00-10:10:
Velkomst, kaffe og litt søtt
v/Irene Rød

10:10-10:20:
Foreldredeltakelse under legevisitt på nyfødtintensivavdeling – sett fra et sykepleieperspektiv
v/Sine Skiaker

10:20-10:30:
Sykepleierbemanning på norske nyfødtintensivavdelinger: Riktig antall med riktig kompetanse
v/Oda Brøndbo & Amalie Klingenberg

10:30-10:40:
Omsorgstretthet blant sykepleiere på norske nyfødtavdelinger
v/Linda Hagen Welde

10:40-11:00:
Pause

11:00-11:10:
Faktorer til oppsigelser blant sykepleiere på nyfødt intensivavdelinger i Norge
v/Rakel Breivik & Julie Myrvold

11:10-11:20:
Sykepleieres kompetanse, funksjon og ansvar under neonatale transporter
v/Jeanett Eide Engdahl & Line Birmingrud

11:20-11:30:
Sykepleieres erfaringer med det nyfødte barnet med behov for peritonealdialyse: En kvalitativ studie
v/Kine Hanche-Olsen

11:30-11:50:
Pause

11:50-12:00:
Smertebehandling ved terapeutisk hypotermibehandling av nyfødte
v/Ingrid Helle & Christine Meling Reianes

12:00-12:10:
Avslutning
v/Hanne Aagaard

Med forbehold om endringer.