31
Aug

Prøvesang Lovisenbergkoret

31. aug 2021 00:00   -  

Arrangør: Lovisenbergkoret

Lovisenbergkoret arrangerer prøvesang 24. og 31. august 2021.

I år søker koret kun herrestemmer.

Alle nysgerrige herrer oppfordres til å ta kontakt for spørsmål eller for å avtale tid for prøvesang! 

Prøvesang 2021 vil bli avholdt fysisk. Du bli møtt av dirigenten, i tillegg til et par representanter fra korets styre. 

Om Lovisenbergkoret

Lovisenbergkoret er et blandakor med tilknytning Lovisenberg diakonale sykehus, Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonissehuset Lovisenberg.

Koret ble stiftet i 2011, og består av nesten 60 korister som enten er ansatt eller student ved Lovisenberg, eller jobber i helsevesenet. Vi leverer konserter av høy kvalitet, har et variert repertoar og brenner for å dele gleden med musikk med så mange som mulig!

Informasjon om prøvesang

Prøvesangen varer ca. 15 minutter, og består av tre deler: Vi starter med en liten prat for å bli litt kjent med deg og for å høre hva du eventuelt har av sang-, kor- eller annen musikkerfaring. Dirigenten og styrerepresentantene svarer også gjerne på de spørsmålene du måtte ha om koret. 

Deretter leder dirigenten deg gjennom noen enkle vokaløvelser, for å høre hvilken stemmegruppe (sopran/alt/tenor/bass) du hører best hjemme i, ut ifra hvordan det låter i de ulike registrene/delene av stemmen din. Til slutt vil dirigenten gjerne høre deg synge en valgfri sang. 

Les mer og meld deg på prøvesang på korets nettside