24
Okt

Seminar: Digitale løsninger for kvalitetsutvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen

24. okt 2022 10:00  -  24. okt 2022 18:15   -   Auditorium U01, Lovisenberg diakonale høgskole og digitalt

Arrangør: TOPP-N

TOPP-N inviterer til seminar rettet mot interesserte i kvalitetssikring av praksisstudier i sykepleierutdanning.

Hensikten med seminaret er å presentere og dele erfaringer med ulike digitale løsninger for kvalitetsutvikling knyttet til praksisstudier i sykepleierutdanningen. I tillegg til å diskutere etablering av en eventuell nasjonal løsning.

Seminaret vil avholdes stedlig på Lovisenberg diakonale høgskole (auditorium U01) og digitalt via denne Zoom-lenken (Passcode: 041363).

Program

Seminaret vil bli ledet av Jofrid Høybakk, Marko Stojiljkovic og Sara Karlsson

10:00: Velkommen og introduksjon v/ Hulda Gunnlaugsdottir og Hallgeir Lien, LDH

10:20: Faktorer som har betydning for kvalitet i praksis v/Stein Erik Lid, NOKUT

10:50: Arbeidslivsportalen og digital vurdering av praksisstudier v/Jøran Indseth, Sikt

11:20: Presentasjon av digitale løsninger for veiledning og vurdering av praksisstudier

  • Lærings- og vurderingsverktøyet Respons – v/Kirsten Eika Amsrud, USN, Linda Nygaard Holm, VID og Kari Aarøen HiØ.

12:00: Lunsj (i stuene 1. etasje Diakonissehuset)

13:00: Presentasjon av digitale løsninger for veiledning og vurdering av praksisstudier fortsetter

  • 13:00  Praksismodell ved Høgskolen i Østfold –  v/Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen og Mette Tindvik Hansen, HiØ
  • 13:30  Elektronisk Student Vurdering (ESV) – v/Siv Sønsteby Nordhagen, NTNU
  • 14:00  TOPP-N – v/Andréa A. G. Nes, LDH

14:30: Pause

15:00: Presentasjon av Forskningsresultater og erfaringer knyttet til TOPP-N

  • 15:00  Forskningsresultater - v/Jaro Zlamal, LDH og Kristine Haddeland, UiA
  • 15:30  Erfaring med implementering av digital vurdering v/Hanne Camilla Heer, LDH og Anita Nyström, Högskolan i Gävle
  • 16:00  Videreutvikling av TOPP-N v/Tormod Næss og Yavuz Oncu, MOSO

16:30: Pause

17:00: Paneldebatt / Diskusjon om veien videre, organisert av Sara Karlsson og Marko Stojiljkovic

18:00: Oppsummering

Påmelding

Meld deg på seminaret (stedlig deltakelse) via denne lenken

Meld deg på seminaret (digital deltagelse) via denne lenken

Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober 

Seminaret er gratis.