24
Okt

Seminar: Digitale løsninger for kvalitetsutvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen

24. okt 2022 10:00  -  24. okt 2022 18:15   -   Auditorium U01, Lovisenberg diakonale høgskole

TOPP-N inviterer til seminar rettet mot interesserte i kvalitetssikring av praksisstudier i sykepleierutdanning.

Hensikten med seminaret er å presentere og dele erfaringer med ulike digitale løsninger for kvalitetsutvikling knyttet til praksisstudier i sykepleierutdanningen. I tillegg til å diskutere etablering av en eventuell nasjonal løsning.

Seminaret vil primært avholdes stedlig på Lovisenberg diakonale høgskole (auditorium U01), avhengig av interesse vurderes mulighet for digital deltagelse.

Program

10:00: Velkommen og introduksjon

10:20: Faktorer som har betydning for kvalitet i praksis (NOKUT)

11:00: Strategisk utvikling – én løsning for sektoren (ikke avklart)

11:30: Arbeidslivsportalen og digital vurdering av praksisstudier (Sikt)

12:00: Lunsj (i stuene 1. etasje Diakonissehuset)

13:00: Presentasjon av digitale løsninger for veiledning og vurdering av praksisstudier

  • 13:00  Praksismodell ved Høgskolen i Østfold – (Høgskolen i Østfold)
  • 13:30  Elektronisk Student Vurdering (ESV) – (NTNU)
  • 14:00  TOPP-N – (LDH)

14:30: Pause

15:00: Presentasjon av Forskningsresultater og erfaringer knyttet til TOPP-N

15:00: Forskningsresultater (LDH/UiA)

15:30: Erfaring med implementering av digital vurdering (LDH/Högskolan i Gävle)

16:00: Videreutvikling av TOPP-N (MOSO)

16:30: Pause

17:00: Paneldebatt / Diskusjon om veien videre

18:00: Oppsummering

Påmelding

Meld deg på seminaret via denne lenken

Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober 

Seminaret er gratis.