15
Feb

Spørretime om allmennsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole

15. feb 2022 15:00  -  15. feb 2022 15:45   -   Zoom

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole var en pioner i etableringen av utdanning innen allmennsykepleie i Norge, og har tilbudt masterstudier innen dette fagfeltet siden 2013.

I dag tilbyr vi to masterutdanninger innenfor allmennsykepleie:

  • Master i avansert klinisk allmennsykepleie (MAL) 
  • Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie (MAKS allmenn) 

Hva lærer du på disse to masterutdanningene? 

Hvor kan du jobbe som ferdigutdannet? 

Dette vil du få svar på i vår digitale spørretime tirsdag 15. februar kl. 15:00-15:45. Der deltar programkoordinatorene fra begge studieretningene, Marianne Trygg Solberg og Elisabeth Østensen, samt studieleder Marte-Marie W. Karlsen. Du vil også kunne stille spørsmål til opptaksansvarlig Julie Langve. 

Du kan også få svar på de spørsmålene du selv har rundt de to utdanningene. Vi oppmuntrer både deg som lurer på om dette er noe for deg, og deg som allerede har søkt til å delta. 

Spørretimen foregår på Zoom, og du deltar ved å trykke her. (lenke) 

Passord: 011131