15
Jun

Tiltredelsesforelesning for professor Gunilla Borglin

15. jun 2022 12:30  -  15. jun 2022 13:45   -   Lovisenberg diakonale høgskole, auditorium 201

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

A Jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one.

Mingling, kaffe og nogo attåt utenfor auditoriet fra kl. 12:00. Ta plass i auditoriet inntas senest kl.12:25.

Introduksjon: Instituttleder/professor Edith Roth Gjevjon
Møteleder: Rektor Lars Mathisen


Ansatte, studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen. Forelesningen blir holdt på engelsk.

Følg med på tiltredelsesforelesningen på Zoom via denne linken.