11
Mar

Tiltredelsesforelesning professor Simen A. Steindal

11. mar 2022 11:30  -  11. mar 2022 13:00   -   Auditorium 201, Lovisenberg diakonale høgskole

Simen A. Steindal holder sin tiltredelsesforelesning som professor. Tittelen på forelesningen er "Fra omsorg for døende til å leve med uhelbredelig sykdom".

Portrett av Simen A. Steindal

Mingling, kaffe og nogo attåt utenfor auditoriet fra kl. 11:00. Plass i auditoriet inntas senest kl. 11:25.

Det er også mulig å følge forelesningen digitalt her

Introduksjon ved instituttleder Anne Lene Sørensen. Rektor Lars Mathisen er møteleder.

Ansatte, studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen.