27
Apr

Tvang i psykisk helsevern - ulike perspektiver og erfaringer

27. apr 2023 12:00  -  27. apr 2023 15:00   -   Auditorium 201

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Hvilket grunnlag bygger utøvelse av tvang på- og hvordan oppleves det for den som blir utsatt for tvang ?

Etikkseminaret er åpent for alle studenter og ansatte ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Ledelse: Monica  Kvande og Adelheid Hummelvoll Hillestad

12:00 - 12:15
Innledning - Hvorfor et viktig tema for sykepleiere og student Malene Ødegård. Menneskerettighetsperspektivene. Professor Stian Biong.

12:15 - 13:00
Etiske og juridiske perspektiver på bruk av tvang i psykisk helsevern.
Bruno Nightingale, overlege, Lovisenberg diakonale sykehus, psykiatrisk klinikk.

13:00 - 13:15
Pause

13:15 - 14:00
Egenerfaring med tvang og forskning på tvang.
Solveig Kjus, faglig rådgiver og medforsker (erfaringsformidler) ved Napha (nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) ved NTNU samfunnsforskning.

14:00 - 14:15
Pause

14:15 - 14:45
Sykepleieres rolle i og perspektiver på utøvelse av tvang.
Sykepleiere Jonathan Klein og Silje Bergan, Regional sikkerhetsavdeling Dikemark.

14:45 - 15:00
Oppsummering.
Høyskolelektor Kjersti Nesbøe og student Malene.