27
Apr

Tvang i psykisk helsevern - ulike perspektiver og erfaringer

27. apr 2023 12:00  -  27. apr 2023 15:00   -   Auditorium 201

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Hvilket grunnlag bygger utøvelse av tvang på - og hvordan oppleves det for den som blir utsatt for tvang?

Etikkseminaret er åpent for alle studenter og ansatte ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Ledelse: Monica  Kvande og Adelheid Hummelvoll Hillestad

Det blir servert kaffe og frukt/kjeks fra 11:30

12.00-12.15
Innledning - Hvorfor er dette et viktig tema for sykepleiere. Student Malene Ødegård Menneskerettighetsperspektivene. Professor Stian Biong

12.15-13.00
Etiske og juridiske perspektiver på bruk av tvang i psykisk helsevern - Bruno Nightingale, overlege, Lovisenberg diakonale sykehus, psykiatriske klinikk

13.00-13.15
Pause

13.15-14.00
Egenerfaring med tvang og forskning på tvang - Solveig Kjus, faglig rådgiver og medforsker (erfaringsformidler) ved Napha (nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) ved NTNU samfunnsforskning.

14.00 – 14.15
Pause

14.15 – 14.45
Sykepleieres rolle i og perspektiver på utøvelse av tvang - Sykepleiere Jonathan Klein Regional sikkerhetsavdeling Dikemark og Andreas Sejersted, Fag- og kvalitetsrådgiver, Seksjon for tidlig psykosebehandling Avdeling døgnbehandling, OUS Klinikk psykisk helse og avhengighet

14.45 – 15.00
Oppsummering