14
Nov

Workshop om simulering i helse & velferdsfagene

14. nov 2023 08:30  -  14. nov 2023 14:30   -   Lovisenberg diakonale høgskole

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold

Tema for årets workshop er: «Fra student til profesjon, hvordan bygge øvingskultur?».

Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterer til Workshop for tredje gang om simulering i helse & velferdsfagene.

Program

08:30-09:00: Registrering, kaffe/te og frukt

09:00-09:15: Velkommen til workshop 2023
v/Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring LDH, HiNN og HiØ

09:15-09:45: Hvordan bygger andre profesjonsstudier øvingskultur?
v/Erik B. Rosø, Politihøgskolen, operativ seksjon

09:45-10:15: Trygghet til å trene – Psykologisk trygghet
v/Anders Liberg, HiNN og Hege Vistven Stenseth, LDH

10:15-10:30: Pause

10:30-10:45: Simulering i profesjonsutvikling
v/Camilla Olaussen, LDH

10:45-11:15: Hvordan kan simuleringssentere legge til rette for å bygge øvingskultur?

  • Samarbeid med Fredrikstad kommune – kompetansebygging for øvingskultur
    v/Line Bjørnebekk
  • Fasilitatorkurs for studenter ved paramedisinstudiet
    v/Lin Eik Ulvøy

11:15-12:00: Lunsj på personalrommet i 4. etg. 

Parallellsesjoner

Gruppe 1

12:00-12:40: Stasjon A
Tips & triks med Anders & Morten

12:40-13:20: Stasjon C
Øvelse Værste! Studentinvolvering i alle roller
v/Fredrik Westmark & Lin Ulvøy

13:20-13:30: Pause

13:30-14:10: Stasjon B
Simulering for psykologisk trygghet
v/Hege Vistven Stenseth, LDH

14:10-14:30: Oppsummering av dagen og vel hjem!
v/Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring LDH, HiNN og HiØ

Gruppe 2

12:00-12:40: Stasjon B
Simulering for psykologisk trygghet
v/Hege Vistven Stenseth, LDH

12:40-13:20: Stasjon A
Tips & triks med Anders & Morten

13:20-13:30: Pause

13:30-14:10: Stasjon C
Øvelse Værste! Studentinvolvering i alle roller
v/Fredrik Westmark & Lin Ulvøy

14:10-14:30: Oppsummering av dagen og vel hjem!
v/Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring LDH, HiNN og HiØ

Gruppe 3

12:00-12:40: Stasjon C
Øvelse Værste! Studentinvolvering i alle roller
v/Fredrik Westmark & Lin Ulvøy

12:40-13:20: Stasjon B
Simulering for psykologisk trygghet
v/Hege Vistven Stenseth, LDH

13:20-13:30: Pause

13:30-14:10: Stasjon A
Tips & triks med Anders & Morten

14:10-14:30: Oppsummering av dagen og vel hjem!
v/Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring LDH, HiNN og HiØ

Innhold i workshops

Stasjon A: HiNN/HiØ

Tips & triks med Anders & Morten
v/ Anders Liberg, HiNN og Morten Lindstad, HiØ

Erfaringsutveksling om bruk av simulatorer og annet utstyr. Fokuset er hvordan få til mer realisme i undervisningen, hvordan vedlikeholde utstyr og drive en avdeling mens kostnadene holdes nede.

Stasjon B: LDH

Simulering for psykologisk trygghet
v/Hege Vistven Stenseth, LDH

Psykologisk trygghet – Simulering og diskusjon rundt hva som kan bidra til psykologisk trygghet i øvingssituasjoner og hvilke effekter dette kan ha for å bygge øvingskultur.

Stasjon C: HiØ

Øvelse Værste! Studentinvolvering i alle roller
v/Fredrik Westmark & Lin Ulvøy

To store traumeøvelser er gjennomført i Fredrikstad. Øvelsen er et samarbeid mellom paramedisinutdanningen og andre beredskap aktører, som prehospital tjeneste, brann, politi, legevakt, frivillige organisasjoner, kommunen, forsvaret og sykehuset. Over 2 dager skal 100 studenter øve både prehospitalt og inne på «sykehuset» i SimFredrikstad. I tillegg er det ca. 80 markører som skal delta. Paramedisinstudentene har selv et stort ansvar inn i planlegging og gjennomføring.

Innledere og ledere av stasjoner i workshops

Eirik B. Rosø
Politihøgskolen. Avdeling for etter- og videreutdanning. Operativ seksjon

Seksjonsleder for Operativ seksjon og stabssjef ved Politihøgskolen. Utdannet politi fra Politihøgskolen, med div. etter- og videreutdanning innen ledelse, pedagogikk og beredskapsfeltet. Har mastergrad i Samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Bakgrunn fra operativ tjeneste. Jobbet ved Politihøgskolen i 12 år.

Camilla Olaussen
LDH

Førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. PHD fra UiS 2023 med avhandlingen «Nursing stiudents clinical learning: Combining simulation training with nursing home practice”.

Anders Liberg
HiNN

Anders Liberg. Rådgiver/Leder øvingsavdelingen for sykepleie – HINN. Utdannet sykepleier og ambulansefagarbeider. Jobbet med simulering som metode fra 2010 – både ved HINN og prehospitale tjenester.

Morten Lindstad
HiØ

Simuleringstekniker ved SimFredrikstad, HiØ.

Hege Vistven Stenseth
LDH

Høgskolelektor og leder for Klinisk læringslab ved Lovisenberg diakonale høgskole. Utdannet Intensivsykepleier. Master i Intensivsykepleie med fokus på simuleringstrening i tverrprofesjonelle team. Jobbet med simuleringbasert læring både klinisk og i høgskole.

Fredrik Westmark
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Seniorrådgiver / opplæringsansvarlig Nødnett. Jobber til daglig med undervisning, opplæring og øvelser knyttet mot Nødnett for beredskapaktører i Norge.

Lin Ulvøy
HiØ

Høgskolelektor og Emneansvarlig for paramedisinstudiet ved Høgskolen i Østfold. Ildsjel og primus motor for Traumeøvelsene. Nå Stipendiat ved OsloMet.

Line Jeanette Bjørnebekk
Fredrikstad kommune

Rådgiver i Fredrikstad kommune, organisasjonsutvikling. Tidligere prosjektleder for kommunens utnyttelse og bruk av SimFredrikstad som sin kompetansearena.

Påmelding

Meld deg på via Nettskjema her

Arrangementet er åpent for ansatte ved LDH, HINN og HiØ.