EndNote grunnkurs

EndNote er et verktøy for referansehåndtering, som er nyttig ved skriving av større oppgaver eller artikler, som for eksempel masteroppgave eller fordypningsoppgave på videreutdanning. Dette kurset er for dere som ikke har brukt EndNote før, eller for dere som ikke har brukt EndNote på lenge og trenger en oppfriskning.

Publisert 17. Januar 2020, 15:30

Sist oppdatert 25. Februar 2021, 09:08

Tilbys til:

Ansatte ved LDH, LDS og Bjørknes Høyskole

Studenter ved LDH og Bjørknes Høyskole

Varighet: Zoom
Påmelding: Send en e-post til bibliotek@ldh.no med navn, kull og ønsket kursdato, senest 48 timer før kursstart.
Sted: Se monitor.
   

*Ansatte og studenter ved LDH kan få EndNote installert. Se i Canvas for installasjonsfil og -veiledning. Øvrige kan komme på kurs, men må selv skaffe EndNote-lisens.

Innhold

Kurset er for EndNote for PC eller Mac, ikke iPad.

 • Hvordan EndNote er oppbygd
 • Importere referanser fra noen av de mest brukte databasene
 • Registrere referanser manuelt - og endre på eksisterende referanser
 • Slette referanser
 • Grunnleggende bruk av EndNote sammen med Word

Forberedelser

 • Kurset forutsetter at deltakerne vet hvordan man får frem en liste med artikler i CINAHL, og gjerne også i MEDLINE og PubMed.
 • EndNote må være installert. Følg oppskriften på Canvas hvis dere ikke har gjort dette enda.
 • Start EndNote og utfør evt. oppdateringer. Programmet sier selv i fra om det er nødvendig.
 • Installer norsk APA. Se beskrivelse her: EndNote-stiler.
 • Importer tidsskriftlister. Se trinn for trinn veiledninger: Importere tidsskriftlister i EndNote, evt. videoveiledning Opprette EndNote-bibliotek.
 • Etter at EndNote er installert: Start Word og sjekk om dere har fått en arkfane der det står EndNote X9 (eller et annet tall hvis du har en annen versjon av EndNote). Hvis dere ikke har fått denne, ta kontakt med Fredrik eller Kari i biblioteket.
 • For Mac-brukere bør Mozilla Firefox være installert.

Stikk innom biblioteket i god tid før kurset starter hvis du støter på problemer med noe av dette.