Sjekk av litteratursøk til masteroppgaven

Møte med bibliotekar (30-60 min) for gjennomgang av søkestrategi til masteroppgaven.

Publisert 4. Februar 2020, 12:21

Sist oppdatert 6. Desember 2022, 12:41

Veiledningens rammer

Tilbys til: Masterstudenter ved LDH som skal benytte litteraturstudie som metode for masteroppgaven, og ansatte ved LDH.

Varighet: 30 - 60 min.

Sted: Zoom eller stedlig, avtales individuelt.

Påmelding: Send en e-post til bibliotek@ldh.no.

Datoer: Avtales individuelt.

Beskrivelse

  • Ett møte med bibliotekar for en sjekk av søkestrategien.

  • Utfylt skjema sendes til studenten etter møtet, med notater fra gjennomgangen. 

Forberedelser

  • Problemstilling, elementinndeling og søkehistorikk fra én valgfri database må sendes inn på forhånd. Hvis du har funnet noen nøkkelartikler (artikler du tenker du vil inkludere i oppgaven), vil vi gjerne ha disse også. Før du sender inn: Kontroller søkestrategien mot Sjekkliste for systematisk søk.

  • For mer informasjon, se vår side om litteratursøk til masteroppgaven i Canvas.