Litteratursøk og kildekritikk

Litteratursøk og kildekritikk er en viktig del av en vellykket akademisk tekst, og av kunnskapsbasert forskning og praksis.

Publisert 8. Desember 2021, 14:18

Sist oppdatert 8. Februar 2022, 12:11

Litteratursøk

Biblioteket tilbyr kurs i søketeknikk og veiledningstimer med bibliotekarer.

Du finner innføring i søketeknikk og trinn-for-trinn veiledning for søk i CINAHL og Ovid (MEDLINE og Embase) i bibliotekets modul "Litteratursøk" i Canvas.

Under følger et utvalg gode eksterne kilder som kan være til hjelp med litteratursøket:

Kildekritikk

Uansett om du søker i faglige databaser eller fritt på nettet, må du utføre kildekritikk. Ta utgangspunkt i kriteriene Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet (TONE):

  • Troverdighet: Er utgiver anerkjent? Er det utført kvalitetskontroll på artikkelen?
  • Objektivitet: Er artikkelen objektiv, eller er den skrevet for å selge deg noe eller overbevise deg om noe?
  • Nøyaktighet: Er informasjonen oppdatert? Er den eksakt?
  • Egnethet: Er artikkelen beregnet på studenter eller akademikere innenfor fagfeltet? Passer den til din problemstilling?

Dette er bare eksempler på spørsmål du bør stille deg. Følg lenkene under for mer informasjon:

Kritisk vurdering av kilder

Neste trinn er å kritisk vurdere innholdet i kildene. Helsebiblioteket sine sjekklister for vurdering av forskningsartikler er spesielt nyttige hjelpemidler.