Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i bachelor

Publisert 30. April 2020, 12:12

Sist oppdatert 16. Februar 2021, 14:20

Om prosjektet

Problemformulering: "Hvordan opplever studentene å lære om sykepleieprosessen ved hjelp av omvendt undervisning?"

Hensikten er å undersøke studentens erfaringer med undervisning i sykepleieprosessen, når innlæringen skjer ved hjelp av studentaktive læringsmetoder som omvendt undervisning og gradvis avslørende case.

Bachelorstudentenes erfaringer hentes ut fra fokusgruppeintervju som gjennomføres i etterkant av deres praksisperiode i 2. semester.

Prosjektleder

Jofrid Høybakk

Jofrid Høybakk

Programkoordinator og førstelektor

Prosjektmedarbeider

Veileder