Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie

Publisert 30. April 2020, 12:12

Sist oppdatert 16. Februar 2021, 14:20

Om prosjektet

Å undersøke om læringsutbyttene i Avansert klinisk sykepleie bidrar til oppbygging av nødvendig kompetanse i utøvelse av intensivsykepleie av god kvalitet. Faglig forsvarlighet er et nøkkelord i prosjektet.

Formativt evalueringsdesign. Prosjektet utføres i tre delstudier:

  • Fokusgruppeintervju med studenter, praksisveiledere, og lærere.
  • Fokusgruppeintervju ved fire ulike intensivavdelinger, hvor forskningsspørsmålet omhandler hva intensivsykepleiere i klinisk praksis tenker at kompetansen til en avansert klinisk intensivsykepleier skal innebære.
  • Fokusgruppeintervju hvor intensivsykepleierne vurderer dagens læringsutbytter.

Prosjektleder

Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Programkoordinator og førsteamanuensis

Prosjektmedarbeidere

Cathrine Mathisen

Inger Johanne Finnstrøm

Prosjektdeltakere

Per Kristian Lundin

Marte Lindhjem