Scenario-based simulation as part of clinical practice in Nursing homes: A novel clinical model in Norwegian nursing education

Publisert 30. April 2020, 12:13

Sist oppdatert 16. Februar 2021, 14:20

Om prosjektet

Det primære målet for PhD-prosjektet er å beskrive og utforske en ny klinisk modell i sykepleierutdanningen: Simulering som del av klinisk praksis i sykehjem.

Studenters erfaringer med modellen vil utforskes i en kvalitativ studie. Et skjema for sammenligning mellom de to læringsmiljøene; klinisk praksis og simulert praksis, vil bli oversatt og validert for bruk i norsk kontekst.

Til slutt vil det utforskes om det er forskjeller i kunnskapsnivå, mestringstro og selvrapportert utbytte mellom studenter som har tradisjonell praksis i sykehjem, og studenter som har simulering som del av klinisk praksis.

Prosjektansvarlig

Camilla Olaussen

Camilla Olaussen

Førsteamanuensis