Technology-assisted guidance model to support nursing students’ critical thinking and competence: an experimental study

Publisert 30. April 2020, 12:11

Sist oppdatert 2. Februar 2023, 12:18

Om prosjektet

Målet med studien er å utvikle en teknologibasert veiledningsmodell for sykepleierstudenter i klinisk praksis, samt teste veiledningsmodellens effekt på utvikling av kritisk tenkning og sykepleiekompetanse.

Studien består av tre delstudier: en systematisk oversiktsartikkel, en feasibility studie og en randomisert kontrollert studie (RCT).

Kritisk tenkning og sykepleiekompetanse skal måles med 2 validerte spørreskjema, før klinisk praksis, etter avsluttet klinisk praksis og som oppfølgning – 3 måneder etter avsluttet praksis.

Forskjeller i resultatene i nivåer av kritisk tenkning og sykepleiekompetansen, mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen vil kunne si noe om veiledningsmodellen er effektiv.

Prosjektleder og veileder

Andréa Nes

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

PhD-stipendiat