Stipendiater tilknyttet LDH

Publisert 4. Mai 2021, 11:43

Sist oppdatert 29. November 2023, 15:03

Camilla Olaussen

Camilla Olaussen

Camilla Olaussen

Førsteamanuensis

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Østfold 1995.
 • Informatikk, Høgskolen i Vestfold 2002
 • Master i sykepleievitenskap, Medisinske fakultet UiO, 2010
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold 2011
 • Stipendiat ved Universitetet i Stavanger (Oktober 2018-p.t.)

PhD-prosjekt:

Simulation training as part of clinical practice in nursing homes for first year Bachelor of Nursing Students: A multimethod study

Publikasjoner:

Olaussen, C., Heggdal, K., Tvedt, C.R., 2020a. Elements in scenario‐based simulation associated with nursing students’ self‐confidence and satisfaction: A cross‐sectional study. Nursing Open 7, 170-179.

Olaussen, C., Jelsness-Jørgensen, L.P., Tvedt, C.R., Hofoss, D., Aase, I., Steindal, S., 2020b. Psychometric properties of the Norwegian version of the clinical learning environment comparison survey. Nursing Open, 1-8.

Olaussen, C., Aase, I., Jelsness-Jørgensen, L.P., Tvedt, C.R., Steindal, S., 2020c. Supplementing Clinical Practice in Nursing Homes With Simulation Training: A Qualitative Study of Nursing Students’ Experiences. SAGE Open Nursing 6, 1-11.

Olaussens ResearchGate-profil

Forskningsgruppe:

Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen ved LDH

Caroline Kreppen Overen

Caroline Kreppen Overen

Caroline Kreppen Overen

Stipendiat

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, Universitet i Agder, 2013
 • Videreutdanning i palliativ omsorg, Lovisenberg diakonale høgskole, 2016
 • Master i avansert geriatrisk sykepleie, UiO, 2020
 • Stipendiat ved Karlstad Universitet, Sykepleievitenskap

PhD-prosjekt:

POP – Palliativ behandling, Omsorg og Pleie til personer med demens på sykehjem

Publikasjoner:

Foreløpig ingen

Forskergruppe:

Continuity for Quality of Care and Health (Nordisk forskergruppe)

Ida Røed Flyum

Ida Røed Flyum

Ida Røed Flyum

Stipendiat

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, OsloMet, 2018
 • Master i sykepleie- klinisk forskning og fagutvikling, OsloMet, 2020

PhD-prosjekt:

SAFE – Tidlig oppdagelse, rask respons og kliniske beslutningsprosesser ved Subakutt og Akuttt funksjonssvikt hos eldre

Publikasjoner:

Ingen foreløpig

Forskergruppe:

Continuity for Quality of Care and Health (Nordisk forskergruppe)

Lina Oelschlägel

Lina Oelschlägel

Lina Oelschlägel

Stipendiat

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, Diakonhjemmet høgskole 2006
 • Master i sykepleievitenskap, UiO, 2013
 • Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, OsloMet, 2015

PhD-prosjekt:

Erfaringer med innføring av digital avstandsoppfølging hos hjemmeboende pasienter med kreft i palliativ fase

Publikasjoner:

Har presentert tre postere på konferanser, men ingen vitenskapelige artikler.

Forskningsgruppe:

Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (COMPASS-e), Lovisenberg diakonale høgskole

Mari Oma Ohnstad

Mari Oma Ohnstad

Mari Oma Ohnstad

Førsteamanuensis

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, OsloMet, 2001
 • Videreutdanning i nyfødtsykepleie, LDH, 2007
 • Master i avansert klinisk sykepleie, spesialisering intensivsykepleie, LDH, 2016
 • Stipendiat ved doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultetet, UiO, (Mars 2018 – p.t.).

PhD-prosjekt:

Faktorer som predikerer vellykket avvenning fra mekanisk ventilasjon hos premature barn på grensen av levedyktighet

Publikasjoner:

Duration of Mechanical Ventilation and Extubation Success among Extremely Premature Infants (2021). Mari Oma Ohnstad, Hans Jørgen Stensvold, Christine Raaen Tvedt, Arild Erlend Rønnestad

Ohnstads ResearchGate-profil

Forskningsgrupper:

Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (COMPASS-e), Lovisenberg diakonale høgskole

Klinisk nyfødtmedisin og epidemiologi ved UiO

Ole Martin Nordaunet

Ole Martin Nordaunet

Ole Martin Nordaunet

Stipendiat

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, HIBU (nå USN), 2009
 • Videreutdanning i psykodynamikk, psykisk helse og rus, HBV, 2012
 • Master i klinisk helsearbeid, fordypning psykisk helse og rus, USN, 2018
 • Merittert NSF klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, 2018
 • Styremedlem NSF SPoR
 • Stipendiat ved Karlstad Universitet i sykepleievitenskap

PhD-prosjekt:

Continuity for quality and health (CCQH).

Publikasjoner:

Ingen i forbindelse med FUME-CoC. Andre publikasjoner finnes på Nordaunets ResearchGate-profil.

Forskergruppe:

Arbeidspakke Fundamentals of care in relation to continuity of care (FUME-CoC)

Vibeke Bull Sellevold

Vibeke Bull Sellevold

Vibeke Bull Sellevold

Stipendiat

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, Diakonhjemmet Høgskolesenter, 1998 (nå VID)
 • Studier i statsvitenskap og Afrikanske studier, UiO, 2009
 • Mastergrad i internasjonal sosial- og helsepolitikk, HiOA (nå OsloMet), 2011
 • Stipendiat ved doktorgradsprogrammet ved det helsevitenskapelige fakultet, OsloMet (April 2020 – p.t.)

PhD-prosjekt:

En mixed methods oppfølgingsstudie av pasienter med vedvarende smerter etter total kneprotese operasjon

Publikasjoner:

Sellevold, V. B., Steindal, S. A., Lindberg, M. F., Småstuen, M. C., Aamodt, A., Lerdal, A., & Dihle, A. (2022). Many Patients with Persistent Pain 1 Year After TKA Report Improvement by 5 to 7 Years: A Mixed Methods Study. Clinical Orthopaedics and Related Research 

Sellevolds ResearchGate-profil

Forskningsgrupper:

Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (COMPASS-e), Lovisenberg diakonale høgskole

Forskergruppen Symptomer og helserelatert livskvalitet ved LDS

Trine-Lise Jansen

Trine-Lise Jansen

Trine-Lise Jansen

Førsteamanuensis

Bakgrunn:

 • Sykepleier, Diakonhjemmets Høgskolesenter, 1995
 • Videreutdannelse i Psykiatrisk sykepleie, Ullevål Sykepleierhøgskole, 1998
 • Hovedfag Helsefag, Medisinsk fakultet, UiO, 2007
 • Stipendiat ved doktorgradsprogrammet, MF Vitenskapelig Høgskole, fra juni 2018

PhD-prosjekt:

Moralsk stress hos sykepleiere i akuttpsykiatrien -en kvalitativ studie av hva som kan være kilder til moralsk stress og hvordan moralsk stress oppleves og håndteres

Publikasjoner:

Jansen TL and Hanssen I. Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences 2017;(3) 388-394.

Jansen TL, Hem MH, Danbolt LJ, Hanssen I. Moral distress in acute psychiatric nursing: multifaceted dilemmas and demands. Nursing Ethics 2020; 27(5)1-12.

Forskningsgrupper:

Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helhetsperspektiv ved LDH

Religionspsykologi ved MF