Etter utvekslingsoppholdet

Etter utvekslingsopphold i noen land kan du være pliktig til å gjennomgå test for MRSA og undersøkelse for tuberkulose når du returnerer til Norge. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre disse testene.

Publisert 17. Januar 2020, 18:23

Sist oppdatert 14. Mai 2024, 14:30

Prøvesvar sendes til internasjonalisering@ldh.no så snart dette foreligger og senest dagen før ny praksisperiode begynner. Ved manglende innlevering av prøvesvar er konsekvensen at du ikke kan starte i praksisstudier.

Testing for MRSA 

Dersom du har hatt praksisstudier eller blir innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden i løpet av utvekslingsoppholdet, er du pliktig til å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst. 

Prøven kan tas hos fastlege, eller hos Agil Helse om du ikke har fastlege.

Testing for tuberkulose

Dersom du har vært i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 3 måneder må du teste deg for tuberkulose. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du kan ha vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller på annen måte vært utsatt for smitte. Se oversikt over land dette gjelder her.

Ytterligere informasjon om tuberkulose finner du her.

Prøvesvar sendes til internasjonalisering@ldh.no så snart dette foreligger. Ved manglende innlevering av prøvesvar er konsekvensen at du ikke kan starte i praksisstudier.

Karakterutskrift/transcript of recordsStudenter på mobilitetsopphold er selv ansvarlig for å innhente «transcript of records». Sendes til internasjonalisering@ldh.no senest to uker etter avsluttet mobilitetsopphold.

Del dine erfaringer

Når du er tilbake fra ditt mobilitetsopphold, forventes det at du deler dine erfaringer med medstudenter. Det arrangeres blant annet et internasjonalt seminar hvert år der studenter med utvekslingserfaring presenterer erfaringer fra sitt mobilitetsopphold.

Alle evalueringer (skriftlige og muntlige) som arrangeres etter avsluttet opphold er obligatoriske og anses som en del av mobilitetsoppholdet.