Etter utvekslingsoppholdet

Etter utvekslingsopphold i noen land kan du være pliktig til å gjennomgå test for MRSA og undersøkelse for tuberkulose. Den enkelte student er selv ansvarlig for å gjennomføre test for MRSA og tuberkuloseundersøkelse umiddelbart etter hjemkomst.

Oppdatert 24. September 2020, 08:32

Prøvesvar leveres til ekspedisjonen ved LDH så snart dette foreligger og senest dagen før ny praksisperiode begynner. Ved manglende innlevering av prøvesvar er konsekvensen at studenten ikke kan starte i praksisstudier.

Testing for MRSA 

Dersom du har hatt praksisstudier eller blir innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden i løpet av utvekslingsoppholdet er du pliktig til å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst. Prøven kan tas hos fastlege, eller hos Agil Helse om du ikke har fastlege.

Testing for tuberkulose

Etter hjemkomst til Norge er du pliktig til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse (røntgen + IGRA-test) hvis du har hatt praksisstudier i land med høy forekomst av tuberkulose. Se oversikt over land her. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du kan ha vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller på annen måte vært utsatt for smitte.

Les mer på Praktisk før du reiser.

Karakterutskrift/dokumentasjonInnen en måned etter avsluttet studieopphold i utlandet må du levere karakterutskrift/dokumentasjon fra vertsinstitusjonen som bekrefter studieoppholdet til ekspedisjonen ved LDH. Forhåndsgodkjent utdanning i utlandet vil inngå som en del av utdanningen din på LDH, og det vil fremgå av vitnemålet at du har tatt deler av utdanningen i utlandet.

Del dine erfaringer

Når du er tilbake i Norge vil du få mulighet til å dele dine erfaringer med medstudenter som ønsker å dra på utveksling. LDH arrangerer internasjonalt seminar hvert år og inviterer da studenter med utvekslingserfaring til å presentere sine opplevelser.