Etter utvekslingsoppholdet

Etter utvekslingsopphold i noen land kan du være pliktig til å gjennomgå test for MRSA og undersøkelse for tuberkulose når du returnerer til Norge. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre disse testene.

Publisert 17. Januar 2020, 18:23

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 14:32

Prøvesvar leveres til resepsjonen ved LDH så snart dette foreligger og senest dagen før ny praksisperiode begynner. Ved manglende innlevering av prøvesvar er konsekvensen at du ikke kan starte i praksisstudier.

Testing for MRSA 

Dersom du har hatt praksisstudier eller blir innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden i løpet av utvekslingsoppholdet, er du pliktig til å la deg teste for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved hjemkomst. 

Prøven kan tas hos fastlege, eller hos Agil Helse om du ikke har fastlege.

Testing for tuberkulose

Etter hjemkomst til Norge er du pliktig til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse (røntgen + IGRA-test) hvis du har hatt praksisstudier i land med høy forekomst av tuberkulose. Se oversikt over land her. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du kan ha vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller på annen måte vært utsatt for smitte.

Les mer om testing under: Praktisk før du reiser.

Karakterutskrift/dokumentasjonSenest en måned etter avsluttet studieopphold i utlandet må karakterutskrift/dokumentasjon fra vertsinstitusjonen som bekrefter studieoppholdet leveres til resepsjonen ved LDH. Forhåndsgodkjent utdanning i utlandet vil inngå som en del av utdanningen din på LDH, og det vil fremgå av vitnemålet at du har tatt deler av utdanningen i utlandet.

Del dine erfaringer

Når du er tilbake fra ditt mobilitetsopphold, forventes det at du deler dine erfaringer med medstudenter. Det arrangeres blant annet et internasjonalt seminar hvert år der studenter med utvekslingserfaring presenterer erfaringer fra sitt mobilitetsopphold.

Alle evalueringer (skriftlige og muntlige) som arrangeres etter avsluttet opphold er obligatoriske og anses som en del av mobilitetsoppholdet.