Stipender og støtter til deg som skal på mobilitetsopphold

Utgifter knyttet til mobilitetsoppholdet - for eksempel pass, visum, reiseforsikring, ev. politiattest, vaksiner og aktuelle medisinske tester må dekkes av den enkelte student.Publisert 17. Januar 2020, 17:54

Sist oppdatert 6. Februar 2023, 10:55

Det finnes flere støtteordninger for deg som skal på mobilitetsopphold i utlandet som en del av dine studier ved LDH.

Statens lånekasse for utdanning

Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om støtte til mobilitet.

Mobilitetsoppholdet ditt må være godkjent fra LDH som en del av den utdanningen du er i gang med. Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen og du må være tatt opp ved det utenlandske lærestedet.

Når du har fått bekreftet plass som mobilitetsstudent, vil vi registrere dette i Felles Studentsystem (FS). Lånekassen vil da få direkte beskjed slik at du kan søke om støtte til delstudier i utlandet.

Studenter som skal betale skolepenger (tuition fee) må i tillegg sende med tilbudsbrev fra institusjonen du skal studere ved som bekrefter summen som skal betales. 

Les mer på sidene til Lånekassen.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs utdanningsprogram 2021-2027 og gjennom dette programmet kan du få støtte til studieopphold i Europa. 

Hvis du ønsker å ha et studieopphold i Europa gjennom Erasmus+, må du først sjekke hvilke avtaler LDH har med andre utdanningsinstitusjoner i Europa. Programmet Erasmus+ tilbyr 3-12 måneders studieopphold eller praksismobilitet som godkjennes som en del av din utdanning.

Gjennom Erasmus+ vil du motta et stipend som skal dekke en del av utgiftene dine. Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket land du skal til. 

Under studieoppholdet gjennom Erasmus+ beholder du lån og stipend i Lånekassen. Erasmus+ studenter betaler ikke skolepenger.

For mer informasjon om Erasmus+ klikk her.

Nordplus 

Nordplus er Nordisk ministerråds utdanningsprogram. Nordplus støtter prosjekt- og nettverkssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner Norden og Baltikum. 

Studenter og ansatte kan søke mobilitetsopphold og få innvilget stipend i 1-12 måneder i et annet Nordplus-land. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser. Høgskolens partnere er institusjoner på Island, i Danmark, Sverige og Finland. 

Nordplus-stipendet kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Du betaler ikke studieavgift til vertsinstitusjonen. Pendling mellom hjemsted og studiested er ikke tillatt.

Det er mulig å søke om ekspressmobilitet under en måned. Minimumstiden er 5 dager. Denne studentmobiliteten skal brukes for studenter som ikke har mulighet for å være borte i en lengre periode, allikevel skal få utenlandserfaring. 

Les mer om Nordplus ved å klikke her.

Legathåndboken

Informasjon om andre stipend finnes i Legathåndboken.